REKLAMA

ORZEŁ: Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

2022-05-26 09:42
publikacja
2022-05-26 09:42
Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
c)Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
7)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)podziału zysku za rok obrotowy 2021,
b)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku,
c)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku.
8)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
9)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10)Wolne wnioski.
11)Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com

Załącznik:

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
ORZEŁ SA: Projekty uchwał


Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20220526_094217_0000140883_0000140600.pdf
20220526_094217_0000140883_0000140601.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki