REKLAMA

OPTIGIS: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.06.2023 r.

2023-06-14 14:39
publikacja
2023-06-14 14:39
Zarząd spółki Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”, „Emitent”), przekazuje (w załączniku) treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14.06.2023 r. wraz z wynikami głosowań.

Załącznik:
1. Uchwały nr 1-14 podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2023 r.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20230614_143919_0000147823_0000152490.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki