REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku

2021-01-15 15:40
publikacja
2021-01-15 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie-zarzadu-nwza-110221.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty-uchwal-nzwza-oponeo-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
regulamin-wynagrodzenia-zarzad-rn-zmiany012021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. W załączniku nr 3 przedstawiono zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
Załączniki
Plik Opis
ogloszenie-zarzadu-nwza-110221.pdfogloszenie-zarzadu-nwza-110221.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku
projekty-uchwal-nzwza-oponeo-2021.pdfprojekty-uchwal-nzwza-oponeo-2021.pdf Projekty uchwał na NWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2021 roku
regulamin-wynagrodzenia-zarzad-rn-zmiany012021.pdfregulamin-wynagrodzenia-zarzad-rn-zmiany012021.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. - zmiany

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2021-01-15 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki