REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5%

2020-09-08 10:08
publikacja
2020-09-08 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 8 września 2020 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. (dalej: Fundusze) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. poniżej progu 5%.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 3 września 2020 roku przez Fundusze transakcji zbycia 49 000 (słownie: czterdziestu dziewięciu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Transakcja została rozliczona w dniu 7 września 2020 roku.

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 697 030 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 5,002% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 697 030 (słownie sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,002% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu w/w transakcji Fundusze posiadają łącznie 648 030 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 4,650% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają 648 030 (słownie: sześciuset czterdziestu ośmiu tysięcy trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,650% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., ponadto Fundusze nie zawierały umów z osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2020-09-08 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki