REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-04 13:02
publikacja
2023-01-04 13:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

1.Raporty roczne:
• Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2022 rok – 05 kwietnia 2023 roku,
• Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2022 rok – 05 kwietnia 2023 roku.
2.Skonsolidowany raport półroczny – 17 sierpnia 2023 roku.
3.Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:
• za I kwartał 2023 roku – 24 maja 2023 roku
• za III kwartał 2023 roku – 08 listopada 2023 roku.


Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-04 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2023-01-04 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki