REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. pomiędzy spółkami TIM S.A. oraz OPONEO.PL S.A.

2020-11-27 08:00
publikacja
2020-11-27 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. pomiędzy spółkami TIM S.A. oraz OPONEO.PL S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 roku została podpisana warunkowa umowa sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. (dalej: Umowa) z siedzibą w Bydgoszczy pomiędzy spółkami:
1. TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz
2. OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Umowa zakłada sprzedaż przez spółkę TIM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji na okaziciela w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), które to stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl, za cenę 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Warunkiem wykonania umowy i nabycia akcji przez OPONEO.PL S.A. jest konieczność uzyskania bezwarunkowej i ostatecznej zgody Prezesa UOKIK na dokonanie koncentracji. Umowa przenosząca własność akcji Rotopino.pl S.A. zostanie zawarta pomiędzy spółkami w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia spełnienia się w/w warunku zawieszającego, przy czym maksymalny termin jego spełnienia się wyznaczony został na 31 marca 2021 roku.
Grupa OPONEO.PL z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w trzynastu krajach Europy. Jej skonsolidowane roczne przychody za 2019 rok wyniosły 962 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku. Planowa transakcja zakupu akcji Rotopino.pl S.A. wpisuje się w strategię OPONEO.PL S.A. mającą na celu dywersyfikację biznesu o nowe projekty e-commercowe.
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jest spółką funkcjonującą na rynku krajowym i zagranicznym, której podstawową działalnością jest internetowa sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi. Do spółki należy kilkanaście sklepów internetowych m.in. narzedzia.pl i rotopino.pl. Dynamiczny rozwój firmy na przestrzeni ostatnich lat umożliwił jej zajęcie pozycji lidera na rynku krajowym. Spółka wygenerowała w roku 2019 przychód na poziomie 65,5 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2020-11-27 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki