REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2020

2021-06-30 19:54
publikacja
2021-06-30 19:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8a w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 25.361.276,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznacza się w następujący sposób:
1. kwotę w wysokości 13.936.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę w wysokości 11.425.276,29 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 14 lipca 2021 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2021-06-30 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki