Zmiany w Radzie Nadzorczej Opoczno S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2007
Data sporządzenia: 2007-02-20
Skrócona nazwa emitenta
OPOCZNO
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej Opoczno S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 19 lutego 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA") podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Opoczno S.A.:

1) Pana Zbigniewa Prokopowicza pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2) Pana Mariana Czakańskiego członka Rady Nadzorczej,
3) Pana Macieja Grelowskiego członka Rady Nadzorczej,
4) Pana Jacka Koczwara członka Rady Nadzorczej,
5) Pana Jacka Petryka członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Opoczno S.A. informuje, iż NWZA podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Opoczno S.A.:

1) Pana Mirosława Jędrzejczyka
2) Pana Grzegorza Saniawę
3) Pana Tomasza Kalwata
4) Pana Rafała Kwiatkowskiego.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Tomasz Kalwat oraz Pan Rafał Kwiatkowski spełniają kryterium niezależnych członków Rady Nadzorczej w rozumieniu § 14 ust. 6 Statutu Spółki.

Poniżej Spółka przedstawia krótkie opisy nowych członków Rady Nadzorczej Opoczno S.A.

Pan Mirosław Jędrzejczyk ma 37 lat. Ukończył studia na Politechnice Łódzkiej - Wydział Budownictwa i Architektury. Pracę rozpoczął w 1995 roku w Ceramice Paradyż na stanowisku Mistrza Produkcji. W okresie od stycznia 1996 r. do grudnia 1996 r. pracował na stanowisku Kierownika budowy w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mostowych w Opocznie. W latach 1997-1999 prowadził działalność gospodarczą - handel materiałami budowlanymi. Od maja 1999 r. do lipca 2000 r. pracował w Nordbud Sp. z o.o. (grupa Ceramika Paradyż) na stanowisku Kierownika zakładu ds. produkcji, od sierpnia 2000 r. do października 2000 r. w Ceramika Paradyż na stanowisku Kierownika zakładu ds. produkcji - zakład w Tomaszowie Mazowieckim. Współpracę z Cersanit III S.A. rozpoczął od X 2000 r. na stanowisku Dyrektora zakładu w budowie. W okresie od czerwca 2001 r. do maja 2002 r. zajmował stanowisko Dyrektora zakładu, a od maja 2002 r. stanowisko Prezesa Zarządu. Od dnia 01 sierpnia 2003 r. członek Zarządu Cersanit S.A., zaś od dnia 01 stycznia 2005 r. – Prezes Zarządu Cersanit S.A.
Pan Mirosław Jędrzejczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Pan Mirosław Jędrzejczyk uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej - Pan Mirosław Jędrzejczyk sprawuje funkcję Prezesa Zarządu spółki Cersanit S.A.

Pan Grzegorz Saniawa ma 39 lat. Ukończył studia na Akademii Świętokrzyskiej na Wydziale Humanistycznym. Pracę rozpoczął w 1991 na stanowisku Specjalisty ds. handlowych w P.B.Mitex w Kielcach. Następnie pełnił funkcję Kierownika Działu Zakupów w Mitex-Trade Kielce. W latach 1993 - 1996 pracował w Dziale Handlowym w Przedsiębiorstwie "Acumen-Service" w Kielcach. Od kwietnia 1996 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Zakupów w firmie PLI S.A. w Kielcach. Od lutego 1997 r. zatrudniony w Cersanit S.A. W tym okresie sprawował kolejno funkcje Kontrolera Finansowego, Regionalnego Dyrektora Sprzedaży a następnie Dyrektora Sprzedaży Krajowej.
Od lutego 2002 r. objął stanowisko Dyrektora Handlowego w Cersanit S.A. Odpowiada za sprzedaż kompletnej oferty produktów i towarów dystrybuowanych przez Cersanit S.A. zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Od dnia 01 sierpnia 2003 r. pełni funkcję członka Zarządu Cersanit S.A.
Pan Grzegorz Saniawa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Pan Grzegorz Saniawa uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej - Pan Grzegorz Saniawa jest członkiem Zarządu spółki Cersanit S.A., gdzie sprawuje funkcję Dyrektora Handlowego.

Pan Tomasz Kalwat ma 30 lat. Adwokat. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie - Bankowość i Finanse oraz University of Ottawa. Stypendysta Edward Berry McDougall Scholarship. Autor publikacji "Skonsolidowane sprawozdania finansów" oraz artykułów Przeglądu Prawa Handlowego i Rejenta. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Prawa UW w Warszawie oraz studentem studiów doktoranckich (piąty rok studiów). Przebieg kariery zawodowej obejmuje pracę m.in. w: Altehimer&Gray (2001-2002), GleissLutz (2002-2003), Baker&McKenzie (2004-2006). Pan Tomasz Kalwat pracował nad szeregiem transakcji, w tym finansowania strukturyzowanego i konsorcjalnego, finansowania podporządkowanego, nieruchomości, wykupów lewarowych, finansowania nabycia nieruchomości, dopuszczenia do obrotu publicznego oraz notowań podwójnych. Pan Tomasz Kalwat prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Bieliny (Kancelaria Adwokacka). Należy również do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pan Tomasz Kalwat jest członkiem Rady Nadzorczej Echo Investment S.A.
Pan Tomasz Kalwat nie wykonuję konkurencyjnej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Pan Rafał Kwiatkowski ma 30 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe "Opodatkowanie i finanse przedsiębiorstw" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Uczestniczył w szkoleniach i konferencjach zagranicznych na temat międzynarodowych transakcji joint venture. W latach 2001-2003 był zatrudniony w kancelarii prawnej Waluszewska, Molenda spółka partnerska radców prawnych z siedzibą w Kielcach. Od lutego 2003 r. do marca 2006 r. zatrudniony w spółce "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach. Pan Rafał Kwiatkowski prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Kielce. Przedmiotem tej działalności jest świadczenie usług consultingowych. Prowadzona działalność nie jest działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.
Pan Rafał Kwiatkowski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Rafał Kwiatkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-02-20 Artur Kłoczko Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG 1,20% 63 047,02
2017-11-17 17:15:00
WIG20 1,36% 2 443,83
2017-11-17 17:15:00
WIG30 1,18% 2 809,62
2017-11-17 17:15:00
MWIG40 0,96% 4 782,21
2017-11-17 17:15:00
DAX -0,43% 12 990,50
2017-11-17 17:35:00
NASDAQ -0,15% 6 782,79
2017-11-17 22:01:00
SP500 -0,27% 2 578,52
2017-11-17 21:59:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl