REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

2021-05-07 13:27
publikacja
2021-05-07 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku.

Pierwotna data publikacji raportu okresowego, o którym mowa powyżej, wyznaczona została w Raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. na dzień 30 maja 2021 r.

Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12 maja 2021 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane w Raporcie bieżącym nr 13/2021 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Joanna Tomicka - Zawora Prezes Zarządu
2021-05-07 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki