1,0000 zł
-1,48% -0,0150 zł
Open Finance SA (OPF)

WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 570 000, 00 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całość kapitału rezerwowego w wysokości w wysokości 630 000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) co łącznie stanowi 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 22 zł (dwadzieścia dwa złote) na jedną akcję.
W związku z dokonaną na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2018 r. wypłatą zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł) w tym kwoty 630 000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz kwoty 570 000,00 zł z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego , wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. zbadanym przez biegłego rewidenta, Spółka zobowiązana jest do wypłaty dodatkowej kwoty na rzecz Akcjonariuszy z tytułu dywidendy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).
Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Joanna Tomicka-Zawora Prezes Zarządu
2019-05-23 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.