REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

2021-09-22 19:13
publikacja
2021-09-22 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_Rafal_Gulka.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 157 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 września 2021 r., Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Rafała Gulki w skład Zarządu Open Finance S.A. na trzyletnią odrębną kadencję powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, przy czym uchwała wchodzi w życie z dniem 23 września 2021 r.

Pan Rafał Gulka, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)
Załączniki
Plik Opis
Życiorys Rafał Gulka.pdfŻyciorys Rafał Gulka.pdf Życiorys Pana Rafała Gulki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Tomasz Chwiejczak Prokurent
2021-09-22 Magdalena Czwarno - Sieroń Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki