REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: PODJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EMITENTA UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ ZAWARCIE PRZEZ EMITENTA POROZUMIENIA Z IDEA BANK S.A. ORAZ DEVELOPMENT SYSTEM SP. Z O.O. DOTYCZĄCEGO ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K

2020-09-18 22:44
publikacja
2020-09-18 22:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 125 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
PODJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EMITENTA UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ ZAWARCIE PRZEZ EMITENTA POROZUMIENIA Z IDEA BANK S.A. ORAZ DEVELOPMENT SYSTEM SP. Z O.O. DOTYCZĄCEGO ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 39/2019 r. z dnia 15 marca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 września 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Idea Bank S.A. oraz Development System Sp. z o.o. dotyczącego zmiany Warunków Emisji Obligacji serii J i K.
Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 września 2020 r. zawarł z:
1)Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 26052 porozumienie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii J polegającej na tym, że 6 termin płatności Odsetek od Obligacji serii J zostanie przesunięty z dnia 18 września 2020 r. na dzień 16 października 2020 r., co spowoduje że wykup części Obligacji serii J przypadający w 6 terminie płatności Odsetek od Obligacji serii J, nastąpi w dniu 16 października 2020 r. oraz
2)Development System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95, II piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247364 porozumienie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii K polegającej na tym że 6 termin płatności Odsetek od Obligacji serii K zostanie przesunięty z dnia 18 września 2020 r. na dzień 16 października 2020 r., co spowoduje, że wykup części Obligacji serii K przypadający w 6 terminie płatności Odsetek od Obligacji serii K, nastąpi w dniu 16 października 2020 r.
W pozostałym zakresie Warunki Emisji Obligacji Pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu
2020-09-18 Magdalena Czwarno-Sieroń Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki