REKLAMA
WAŻNE

OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM RAPORCIE PÓŁROCZNYM ZAWIERAJĄCYM PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01 DO 30.06.2020 R. INFORMACJI O ISTOTNEJ NIEPEWNOŚCI DOTYCZĄCEJ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

2020-09-25 17:33
publikacja
2020-09-25 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 131 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM RAPORCIE PÓŁROCZNYM ZAWIERAJĄCYM PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01 DO 30.06.2020 R. INFORMACJI O ISTOTNEJ NIEPEWNOŚCI DOTYCZĄCEJ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2020 r., stwierdzono istnienie istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 30 czerwca 2020 roku a związanej z restrukturyzacją finansowania Spółki w związku z zapadalnością zobowiązań finansowych o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 15 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 22 stycznia 2020, raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 76/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 r. z dnia 17 sierpnia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 106/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 125/2020 z dnia 18 września 2020 r., oraz raporcie bieżącym nr 130/2020 z dnia 25 września 2020r.
Jednocześnie Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym tj. 25 września 2020 r. podjął decyzję o przyjęciu stanowiska dotyczącego kontynuacji działalności Emitenta przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 30 czerwca 2020 roku.
Zarząd nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez Spółkę lub istotnego ograniczenia kontynuowania działalności, ponieważ podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności Spółki m. in takie jak istotne redukcje kosztów stałych w Spółce i Grupie, zawarcie aneksów do umów kredytowych odraczających termin spłaty zobowiązań finansowych oraz wydłużających okres kredytowania, jak również przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Planu zbycia akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o których to Emitent informował w raportach bieżących. Dodatkowo, Spółka podjęła skuteczne działania w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu
2020-09-25 Magdalena Czwarno-Sieroń Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki