REKLAMA

ONICO: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

2020-02-26 22:54
publikacja
2020-02-26 22:54
Zarząd ONICO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2020 roku ze Spółką KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – podmiotem uprawionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4116 („Audytor”) – umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Wybór Audytora jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania ww. sprawozdań finansowych został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 01/02/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku zgodnie z §8 pkt 21 ppkt 8 Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki