REKLAMA

ONICO S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta istotnego porozumienia

2021-03-12 17:26
publikacja
2021-03-12 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ONICO S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta istotnego porozumienia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 marca 2021r. otrzymał od spółki zależnej Alpetrol Sp. z o.o. informację o zawarciu Porozumienia ze spółką Claritas Investments BV.
Wskazane powyżej porozumienie zostało podpisane przez spółkę zależną od Emitenta w celu podjęcia współpracy w zakresie realizacji produkcji wodoru z czystej energii w Polsce oraz rozwoju marketingu i sprzedaży powyższego produktu polskim klientom. Strony uzgodniły, iż zbadają możliwości produkcji czystego wodoru i zrealizują pilotażowy projekt w Polsce.
Zawarcie powyższej umowy może mieć potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta.
Informacje o dalszych decyzjach Zarząd Spółki będzie przekazywał do wiadomości publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-12 Andrzej Kociubiński Prezes Zarządu Andrzej Kociubiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki