REKLAMA

ONICO S.A.: Rozpoczęcie rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych

2021-03-02 20:39
publikacja
2021-03-02 20:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
ONICO S.A.
Temat
Rozpoczęcie rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2021 r. zawarł umowę o zachowaniu poufności ze spółką ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie („ANWIM”). Celem wskazanej wyżej umowy jest rozpoczęcie rozmów o zakresie współpracy lub podjęcie czynności inwestycyjnych w Spółkę lub składniki jej majątku przez ANWIM.
Zawarcie powyższej umowy potencjalnie może mieć istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta i jest rozpoczęciem rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój grupy kapitałowej Emitenta.
Realizacja konkretnej opcji strategicznej jest rozważana przez Zarząd z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Spółki oraz jej spółek zależnych, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy Spółki.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje związane z wyborem opcji strategicznych, a także Zarząd nie deklaruje, czy i kiedy decyzje takie zostaną podjęte.
O dalszych decyzjach Zarząd Spółki będzie przekazywał informacje do wiadomości publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-02 Andrzej Kociubiński Prezes Zarządu Andrzej Kociubiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki