REKLAMA

ONICO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 12/2020 z dn. 30 listopada 2020r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 r.

2021-01-12 13:46
publikacja
2021-01-12 13:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-12
Skrócona nazwa emitenta
ONICO S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 12/2020 z dn. 30 listopada 2020r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 12/2020 z dn. 30 listopada 2020r., dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 listopada 2020r., w którym na skutek błędu ludzkiego zabrakło informacji o nazwach akcjonariuszy oraz liczbie przysługujących im głosów na ZWZ.
Zarząd Emitenta korygując te braki, na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raz jeszcze skorygowany i kompletny wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 roku (dalej jako: "ZWZ"):
1. Capitale Tre Investments Spółka Akcyjna:
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 900 000;
udział w głosach na ZWZ – 66,18%;
udział w ogólnej liczbie głosów – 54,55%;
2. LUMEN Quantum Neutral FIZ:
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 262.538;
udział w głosach na ZWZ – 19,30%;
udział w ogólnej liczbie głosów – 13,57%;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-12 Andrzej Kociubiński Prezes Zarządu Andrzej Kociubiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki