REKLAMA

ONDE S.A.: Rejestracja akcji serii E w KDPW – wydanie komunikatu przez KDPW

2021-08-27 18:00
publikacja
2021-08-27 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-27
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii E w KDPW – wydanie komunikatu przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał komunikat informujący o tym, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. nastąpi rejestracja w KDPW 8.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje") oznaczonych kodem ISIN "PLONDE000018", zgodnie z oświadczeniem KDPW nr 1051/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Tym samym w dniu 31 sierpnia 2021 r. spełni się warunek wprowadzenia do obrotu Akcji, o którym mowa w uchwale Nr 844/2021 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2021-08-27 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki