REKLAMA

ONDE S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie.

2022-07-08 15:04
publikacja
2022-07-08 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-08
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska S. A. z siedzibą
w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 08.07.2022 r. ONDE S.A. (Emitent) wraz ze Spółką ERBUD S.A. otrzymał podpisany z Santander Bank Polska S.A. Aneks nr 10 do Umowy o MultiLinię
nr K01393/15 z dnia 20 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent oraz Spółka ERBUD S.A. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe i akredytywy) do kwoty 165.800.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy zł), z zastrzeżeniem, że Spółka ONDE S.A. będzie mogła korzystać z usług w ramach MultiLinii do kwoty 105.000.000,00 zł (sto pięć milionów zł).

Zapadalność linii przypada na dzień 07.07.2023 roku. Pozostałe warunki nie uległy zmianie. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wynosi 2,0% (marża banku) + Wibor 1M (stawka bazowa). Prowizja za udzielenie gwarancji z terminem obowiązywania do 3 lat wynosi 1,8% rocznie. Prowizja za udzielenia gwarancji z terminem obowiązywania od 3 do 5 lat wynosi 2,2% rocznie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-08 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2022-07-08 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki