18,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
OEX SA (OEX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 429 574 391 477 99 702 92 036
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 744 15 443 2 261 3 631
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 146 10 390 962 2 443
IV. Zysk (strata) netto 6 679 10 864 1 550 2 554
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 388 10 349 1 250 2 433
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 294 12 148 13 298 2 856
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 227 -42 919 -1 909 -10 090
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -37 532 45 459 -8 711 10 687
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 535 14 688 2 677 3 453
X. Aktywa 437 904 331 380 100 124 77 581
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 288 218 193 294 65 900 45 253
XII. Zobowiązania długoterminowe 108 805 70 064 24 878 16 403
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 179 413 123 230 41 022 28 850
XIV. Kapitał własny 149 686 138 086 34 225 32 328
XV. Kapitał zakładowy w zł/EURO 1 597 997 1 597 997 365 372 374 115
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 7 989 984 6 993 439 7 989 984 6 993 439
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO) 0,67 1,48 0,16 0,35
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO) 0,67 1,41 0,16 0,31
XIX. Liczba akcji (w szt.) 7 989 984 7 989 984 7 989 984 7 989 984
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO) 18,73 17,28 4,28 4,05
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 18,73 17,28 4,28 4,05
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Poniżej dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 4 528 4 647 1 051 1 093
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -252 -430 -58 -101
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 182 11 504 3 059 2 705
IV. Zysk (strata) netto 13 406 11 781 3 112 2 770
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 13 406 11 781 3 112 2 770
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 1 359 30 319
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 445 -32 695 1 264 -7 687
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -8 006 47 974 -1 858 11 279
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 430 16 638 -564 3 912
X. Aktywa 175 393 169 959 40 103 39 790
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 114 55 053 11 001 12 889
XII. Zobowiązania długoterminowe 39 217 46 673 8 967 10 927
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 897 8 380 2 034 1 962
XIV. Kapitał własny 127 279 114 906 29 102 26 901
XV. Kapitał zakładowy w zł 1 597 997 1 597 997 365 372 374 115
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 7 989 984 6 993 439 7 989 984 6 993 439
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO) 1,68 1,68 0,39 0,39
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO) 1,68 1,60 0,39 0,38
XIX. Liczba akcji (w szt.) 7 989 984 7 989 984 7 989 984 7 989 984
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO) 15,93 14,38 3,64 3,37
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 15,93 14,38 3,64 3,37
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2019.pdfGrupa_OEX_skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2019.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Robert Krasowski Członek Zarządu
2019-11-14 Artur Wojtaszek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.