19,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
OEX SA (OEX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Grupa_OEX_-_sprawozdanie_skonsolidowane_za_2018r._09.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_OEX_sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2018r._09.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OEX_S.A._Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_za_2018r._09.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OEX_Sprawozdanie_z_badania_BSSF_2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_OEX_ocena_skons_spraw_finan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_OEX_oswiadczenie_KA_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_CSR_GK_OEX_za_2018r._09.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 608 747 565 638 142 667 133 258
II. Zysk z działalności operacyjnej 27 730 29 006 6 499 6 833
III. Zysk brutto 21 045 20 615 4 932 4 857
IV. Zysk netto 16 287 16 137 3 817 3 802
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 15 535 16 383 3 641 3 860
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 702 1 163 2 977 274
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 010 -21 948 -9 611 -5 171
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43 441 27 119 10 181 6 389
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 15 133 6 334 3 547 1 492
X. Aktywa, razem 355 093 325 471 82 580 78 034
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 597 216 526 49 209 51 914
XII. Zobowiązania długoterminowe 69 202 41 287 16 094 9 899
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 142 395 175 239 33 115 42 015
XIV. Kapitał własny 143 496 108 945 33 371 26 120
XV. Kapitał zakładowy w zł 1 597 996,80 1 377 708,80 371 627 330 315
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 7 244 623 6 888 539 7 244 623 6 888 539
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,14 2,38 0,50 0,56
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,07 2,38 0,48 0,56
XIX. Liczba akcji w sztukach 7 989 984 6 888 539 7 989 984 6 888 539
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 17,96 15,82 4,18 3,79
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 17,96 15,82 4,18 3,79
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa OEX - sprawozdanie skonsolidowane za 2018r._09.04.2019.pdfGrupa OEX - sprawozdanie skonsolidowane za 2018r._09.04.2019.pdf Grupa OEX-sprawozdanie skonsolidowane za 2018
Grupa OEX sprawozdanie z dzialalności za 2018r._09.04.2019.pdfGrupa OEX sprawozdanie z dzialalności za 2018r._09.04.2019.pdf Grupa OEX sprawozdanie z dzialalności za 2018
OEX S.A. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018r._09.04.2019.pdfOEX S.A. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018r._09.04.2019.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018
OEX Sprawozdanie z badania BSSF 2018-sig.pdfOEX Sprawozdanie z badania BSSF 2018-sig.pdf Grupa OEX - sprawozdanie biegłego rewidenta
List do akcjonariuszy 2018.pdfList do akcjonariuszy 2018.pdf List do akcjonariuszy 2018
RN_OEX_ocena skons spraw finan 2018.pdfRN_OEX_ocena skons spraw finan 2018.pdf RN OEX ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RN_OEX_oswiadczenie KA skonsolidowane.pdfRN_OEX_oswiadczenie KA skonsolidowane.pdf RN OEX oświadczenie KA skonsolidowane
Raport CSR GK OEX za 2018r._09.04.2019.pdfRaport CSR GK OEX za 2018r._09.04.2019.pdf Raport CSR GK OEX 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Jerzy Motz Prezes Zarządu
2019-04-10 Rafał Stempniewicz Członek Zarządu
2019-04-10 Robert Krasowski Członek Zarządu
2019-04-10 Artur Wojtaszek Członek Zarządu
2019-04-10 Tomasz Słowiński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Aleksandra Jaraczewska Dyrektor ds. konsolidacji Business Support Solution S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.