19,1000 zł
1,06% 0,2000 zł
OEX SA (OEX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_OEX_S.A._za_2018r._09.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OEX_S.A._-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2018r._09.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OEX_Sprawozdanie_z_badania_BJSF_2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2018-_jednostkowe_09042019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_OEX_ocena_sprawozdania_finansowego_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_OEX_oswiadczenie_KA_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 6 217 5 036 1 459 1 186
II. Zysk z działalności operacyjnej -1 132 -249 -266 -59
III. Zysk brutto 10 314 7 283 2 420 1 716
IV. Zysk netto 10 760 7 557 2 525 1 780
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 760 7 557 2 525 1 780
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 009 -2 294 237 -540
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 917 -12 633 -6 316 -2 976
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 403 18 089 10 654 4 262
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 19 495 3 162 4 574 745
X. Aktywa, razem 168 175 144 280 39 110 34 592
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 302 59 431 12 629 14 249
XII. Zobowiązania długoterminowe 44 603 1 557 10 373 373
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 699 57 874 2 256 13 876
XIV. Kapitał własny 113 873 84 849 26 482 20 343
XV. Kapitał zakładowy w zł 1 597 996,80 1 377 708,80 371 627 330 315
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 7 244 623 6 888 539 7 244 623 6 888 539
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,49 1,10 0,35 0,25
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,43 1,10 0,34 0,25
XIX. Liczba akcji w sztukach 7 989 984 6 888 539 7 989 984 6 888 539
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 14,25 12,32 3,31 2,95
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 14,25 12,32 3,31 2,95
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe OEX S.A. za 2018r._09.04.2019.pdfSprawozdanie finansowe OEX S.A. za 2018r._09.04.2019.pdf Sprawozdanie finansowe OEX S.A. za 2018
OEX S.A. - sprawozdanie z działalności za 2018r._09.04.2019.pdfOEX S.A. - sprawozdanie z działalności za 2018r._09.04.2019.pdf OEX S.A. - sprawozdanie z działalności za 2018
OEX_Sprawozdanie z badania BJSF 2018-sig.pdfOEX_Sprawozdanie z badania BJSF 2018-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2018- jednostkowe 09042019.pdfOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2018- jednostkowe 09042019.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018
List do akcjonariuszy 2018.pdfList do akcjonariuszy 2018.pdf List do akcjonariuszy 2018
RN_OEX_ocena sprawozdania finansowego 2018.pdfRN_OEX_ocena sprawozdania finansowego 2018.pdf RN OEX ocena sprawozdania finansowego 2018
RN_OEX_oswiadczenie KA jednostkowe.pdfRN_OEX_oswiadczenie KA jednostkowe.pdf RN OEX oświadczenie KA jednostkowe

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Jerzy Motz Prezes Zarządu
2019-04-10 Rafał Stempniewicz Członek Zarządu
2019-04-10 Robert Krasowski Członek Zarządu
2019-04-10 Artur Wojtaszek Członek Zarządu
2019-04-10 Tomasz Słowiński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Małgorzata Warszewska-Janiczek Specjalista ds. Księgowości
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.