REKLAMA
ZAGŁOSUJ

OEX: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał

2021-11-23 12:03
publikacja
2021-11-23 12:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu:
1) informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 grudnia 2021 r.;
2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wskazane powyżej dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie NWZ.pdfOgłoszenie NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na NWZ.pdfProjekty uchwał na NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2021-11-23 Robert Krasowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki