OEX: Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 r.

2019-05-29 20:53
publikacja
2019-05-29 20:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2019 roku, podjął uchwałę stosownie do której zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2018 r., w kwocie 10.760.459,31 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki, zakładająca niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie
w całości zysku za 2018 r. na kapitał zapasowy, zostanie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2019-05-29 Robert Krasowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki