OEX: Przesunięcie terminu skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2020 roku.

2020-05-08 14:27
publikacja
2020-05-08 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Przesunięcie terminu skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757) (dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „OEX”, „Emitent”) informuje, że ulega zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku, wskazany w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, z dnia 14 maja 2020 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 21 maja 2020 roku (nowa data publikacji).

Zmiana terminu publikacji, o której mowa powyżej, wynika z utrudnień w terminowej realizacji procedur związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej wywołanych wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, z uwzględnieniem zmian terminów wskazanych w raporcie bieżącym 5/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku nie ulegają zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Tomasz Słowiński członek zarządu
2020-05-08 Artur Wojtaszek członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki