REKLAMA
ZAGŁOSUJ

OEX: Przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.

2021-10-29 13:06
publikacja
2021-10-29 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-29
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż ulega zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku z dnia 4 listopada 2021 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 9 listopada 2021 roku (nowa data publikacji).

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2021-10-29 Robert Krasowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki