OECD podwyższa prognozę PKB Polski w '19 do 4,2 proc., rekomenduje zacieśnienie fiskalne

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,2 proc. z 4,0 proc., a w 2020 r. do 3,5 proc. z 3,3 proc. - wynika z majowej edycji raportu "Economic Outlook". Ekonomiści OECD podtrzymali, że CPI i bazowy CPI w 2020 r. wzrośnie w okolice 3 proc. OECD rekomenduje zacieśnienie polityki fiskalnej w Polsce.

(YAY Foto)

"Wzrost gospodarczy spowolni, ale utrzyma się na solidnym poziomie 4,2 proc. w 2019 r. i 3,5 proc. w 2020 r., co po części wynikać będzie z szerzej zakrojonego spowolnienia w gospodarce europejskiej. Spadek tempa wzrostu światowego handlu będzie ciążyć eksportowi. Jednocześnie, wzrost transferów socjalnych oraz obniżki podatków wzmocnią konsumpcję prywatną. Przyspieszające płace podbiją inflację" - napisano w raporcie.

Negatywnym czynnikiem ryzyka dla polskiej gospodarki jest według OECD spadek napływu imigrantów. Kluczowym z kolei pozytywnym czynnikiem jest przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej, z uwagi na możliwy wzrost presji płacowej.

Zdaniem OECD inflacja w Polsce, w tym bazowa, w 2020 r. wzrośnie w okolice 3 proc. (szczegóły w tabeli na końcu depeszy), a RPP już w połowie 2019 r. rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych.

"Polityka monetarna była do tej pory we właściwy sposób akomodacyjna, biorąc pod uwagę niską presję inflacyjną. Prognozuje się jednak, że wzrost płac będzie dalej przyspieszać, co odzwierciedlać będzie ograniczenia po stronie zdolności produkcyjnych i podwyżki płac w sektorze publicznym. Zakłada się, że bank centralny rozpocznie cykl zacieśniania latem 2019 r., by przeciwdziałać rosnącej presji inflacyjnej" - ocenia OECD.

"Silny napływ imigracji od sąsiadów z Europy Wschodniej pomaga zmniejszyć niedobory pracowników, natomiast wdrożenie całościowego systemu monitoringu i integracji pomogłoby Polsce przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanych imigrantów" - dodano.

OECD rekomenduje zacieśnienie polityki fiskalnej w Polsce, prognozując deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. na poziomie 1,4 proc. PKB (0,6 pkt. proc. wyżej niż poprzednio), a w 2020 r. 1,0 proc. (+0,1 pkt. proc.).

"Polityka fiskalna staje się mocno ekspansywna, po wprowadzeniu stymulacyjnego pakietu fiskalnego (...) Deficyt budżetowy rośnie, pomimo silnego wzrostu gospodarczego. Zacieśnienie polityki fiskalnej w takiej sytuacji byłoby pożądane, by przeciwdziałać wyzwaniom demograficznym i wzmocnić pozycję fiskalną na wypadek spowolnienia" - napisano.

"Właściwym posunięciem byłoby zacieśnienie polityki fiskalnej. Zniesienie niektórych obniżonych stawek VAT, które nie są korzystne dla niżej uposażonych gospodarstw domowych, a także zniesienie preferencyjnego opodatkowania samozatrudnionych zwiększyłoby przychody (budżetowe - PAP). W poczynieniu oszczędności budżetowych pomogłoby również przeprowadzenie szeroko zakrojonego przeglądu wydatków oraz subsydiów dla energetyki" - dodano.

Organizacja rekomenduje ponadto zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a także jego indeksację do oczekiwanej długości życia.

Tabela z prognozami OECD z maja 2019 r., z porównaniem do prognoz z listopada 2018 r.
Prognozy z: V '19   | XI '18  
  2019 2020 | 2019 2020
wzrost PKB 4,2 3,5 | 4 3,3
konsumpcja prywatna 4,7 4,2 | 4,2 3,7
spożycie publiczne 5,3 4,8 | 4,2 4,1
inwestycje 5,8 5,6 | 6,9 5,8
popyt krajowy 4,9 4,5 | 4,5 4,1
eksport 6,3 4,9 | 7,2 5,7
import 6,9 6,8 | 8,4 7,3
      |    
bezrobocie 3,5 3,3 | 3,2 3
CPI 1,9 3,0 | 2,7 2,9
CPI bazowy (bez żywności i energii) 1,7 2,9 | 2,1 2,9
saldo C/A (w proc. PKB) -1,2 -1,6 | -0,9 -1,1
      |    
Saldo sektora general government (proc. PKB) -1,4 -1,0 | -0,8 -0,9
Dług sektora general government (w proc. PKB) 47,9 46,6 | 47,6 46,2

Czerwińska: Polska nadal jednym z liderów rozwoju, m.in. dzięki przestrzeganiu reguł fiskalnych

"Kolejna znacząca instytucja międzynarodowa potwierdza silne fundamenty polskiej gospodarki i podnosi prognozę naszego wzrostu. OECD szacuje, że PKB w tym roku zwiększy się o 4,2 proc., podczas gdy średnio w OECD będzie to 1,8 proc. W efekcie podniesienia prognozy o 0,2 p.p. (w stosunku do jesiennego odczytu) polski wzrost będzie najwyższy spośród wszystkich państw OECD" - zauważyła w komentarzu szefowa resortu finansów.

"Podobna sytuacja prognozowana jest także na 2020 rok, choć OECD analogicznie jak Ministerstwo Finansów przewiduje dla Polski spowolnienie gospodarcze. Ma ono wymiar globalny, ale mimo to nasz kraj pozostanie jednym z liderów rozwoju gospodarczego. To zasługa m.in. przestrzegania reguł fiskalnych" - podkreśliła.

MPiT: Polska liderem, jeśli chodzi o prognozy wzrostu gospodarczego OECD

Według MPiT prognozy OECD dla Polski są zdecydowanie wyższe od średniej tej organizacji (1,8 proc.), co daje Polsce pozycję lidera.

"To już kolejna międzynarodowa instytucja (KE 4,2 proc.), która podnosi oczekiwania co do perspektyw rozwoju Polski, jednocześnie obniżając je dla gospodarki globalnej (o 0,2 p.p. mniej niż przewidywano w drugiej połowie 2018 r.). Zdaniem ekonomistów OECD popyt krajowy w Polsce pozostaje silny, konsumpcja prywatna zdecydowanie rośnie, dzięki dynamicznie rozwijającemu się rynkowi pracy, a nowe transfery socjalne i obniżki podatków przyczynią się do jej dalszego wzrostu" - czytamy w komentarzu resortu przedsiębiorczości.

"Inwestycje są wspierane wypłatami środków unijnych i akomodacyjną polityką pieniężną" - podkreślono.

Analitycy ministerstwa zwracają uwagę, że spowolnienie w strefie euro w ostatnim czasie ograniczyło wzrost eksportu, przyczyniając się do obniżenia tempa wzrostu produkcji. "Ryzyko pogorszenia sytuacji obejmuje ewentualny spadek napływu pracowników z zagranicy, co może spowodować niedobory siły roboczej i stanowić przeszkodę dla wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony, szybszy wzrost konsumpcji prywatnej może w dalszym ciągu umacniać wzrost gospodarczy" - dodano.

OECD obniżyła szacunki globalnego wzrostu PKB w 2019 r.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła swoje szacunki globalnego wzrostu PKB w 2019 r. do 3,2 proc. z 3,3 proc. we wcześniejszej projekcji - wynika z najnowszego raportu. Jako największe zagrożenie dla wzrostu OECD wymienia konflikt w światowym handlu.

"Oczekuje się, że globalna gospodarka osiągnie umiarkowany, lecz kruchy wzrost w ciągu najbliższych dwóch lat. Wrażliwość gospodarek wynika z napięć w handlu, wysokiej niepewności politycznej, ryzyka na rynkach finansowych i spowolnienia w Chinach, co może jeszcze bardziej ograniczyć silny i trwały wzrost w średnim okresie na świecie" - napisano w raporcie.

Analitycy OECD oceniają, że "napięcia handlowe są głównym czynnikiem, który ma negatywny wpływ na światową gospodarkę".

"Przewiduje się, że światowy handel - aorta światowej gospodarki - wzrośnie w tym roku o nieco ponad 2 proc., co byłoby najniższym wskazaniem od dekady" - wskazują analitycy OECD.

"Konflikt handlowy szkodzi produkcji, zakłóca globalne łańcuchy dostaw i generuje znaczną niepewność, która wpływa na decyzje inwestycyjne i stwarza ryzyko pogłębienia się problemów gospodarczych" - dodali.

W ocenie OECD trwający konflikt handlowy między USA a Chinami może doprowadzić do obniżenia się światowego PKB o 0,6 proc. w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Wybrane, najnowsze szacunki dynamiki PKB wg OECD (dane w proc.) w porównaniu z prognozami z marca 2019 r.
Dane/ prognozy na: 2019
| 2020
Dane/ prognozy z: V '19 Różnica względem III '19 | V '19 Różnica względem III '19
Świat 3,2 -0,1 | 3,4 -0,1
G20 3,4 -0,1 | 3,6 -0,1
Strefa Euro 1,2 +0,2 | 1,4 +0,2
Japonia 0,7 -0,1 | 0,6 -0,1
USA 2,8 +0,2 | 2,3 +0,1

W ocenie OECD "Chiny pozostają kluczowe dla wzrostu PKB na świecie".

"Znaczące bodźce polityki fiskalnej osłoniły gospodarkę [przed skutkami konfliktu handlowego - przyp. PAP] (..) Ostrzejsze spowolnienie niż obecnie w Chinach spowodowałoby poważne ryzyko zarówno dla globalnego wzrostu, jak i perspektyw handlowych" - napisano w raporcie.

"Narzędzia polityki fiskalnej i monetarnej Chin mają niewiadomy wpływ na aktywność gospodarczą, mogą natomiast przyczyniać się do zwiększania zadłużenia przedsiębiorstw" - dodano.

Z publikacji wynika, że "bilans ryzyk pozostaje przechylony w kierunku przewagi czynników o charakterze negatywnym".

Oprócz napięć w handlu i spowolnienia w Chinach OECD jako zagrożenia dla perspektyw wzrostu gospodarczego wymieniają m.in. przedłużającą się niską dynamikę wzrostu w Europie, niepewność związaną z Brexitem i wrażliwość sektora finansowego związaną ze wzrostem zadłużenia prywatnego i korporacyjnego.

tus/ osz/ kkr/ gor/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 1 33karol33

Zniesienie preferencyjnego opodatkowania samozatrudnionych? Ktoś tu chyba naprawdę pragnie spowolnienia w polskiej gospodarce. Albo w sumie i rozkwitu... w szarej strefie!

! Odpowiedz
0 15 andregru

"Organizacja rekomenduje ponadto zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a także jego indeksację do oczekiwanej długości życia" a kiedy zlikwiduje się przywileje emerytalne dla ludzi którzy w wieku 45-50 lat idą na emerytury odprowadzając i nie mając świadomości ile musieliby odprowadzać składek ze swoich wypłat . Wojsko , policja , sfera budżetowa , dotowane górnictwo - mam pracować na nich i otrzymać połowę ich emerytury za dwukrotnie dłuższy czas płacenia składek .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 26 petrolnuts

"RPP już w połowie 2019 r. rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych"

Chyba mało rzetelny ten raport.

! Odpowiedz
0 22 kzabor

do wyborów nie ma co myśleć nawet o podwyżce stóp procentowych.

! Odpowiedz
0 10 maryjanek

jak ubiora ludiz w kredyty o zmiennej st % to zaczna się podwyzki

! Odpowiedz
3 6 fakty odpowiada maryjanek

Każdy kredyt ma zmienną stopę procentową bo jest uzależniony od Wibor3M, który obecnie jest najniższy w historii. Dlatego nie podnoszą stóp, bo wibor poszedłby do góry a za tym raty kredytów. Ludzie już są ubrani w takie kredyty.

! Odpowiedz
1 5 trooper odpowiada fakty

Nie każdy kredyt jest uzależniony od Wibor

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
USD/PLN 0,42% 3,9002
2019-11-22 21:08:00
EUR/PLN 0,03% 4,2976
2019-11-22 21:08:00
EUR/USD -0,38% 1,1020
2019-11-22 21:08:00
CHF/PLN -0,08% 3,9081
2019-11-22 21:08:00
Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutę taniej >>

Chcę
Kupić
Sprzedać
Płacę

Wymień walutę taniej

Znajdź profil