REKLAMA

ODLEWNIE POLSKIE SA (2/2022) Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2022-05-23 12:18
publikacja
2022-05-23 12:18

Raport Bieżący nr 2/2022

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

Spółka informuje o incydentalnym naruszeniu zasady 4.91.1 Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W dniu 19 maja 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym została wybrana Rada Nadzorcza kolejnej kadencji. Przed terminem ZWZ Spółki został zgłoszony tylko jeden kandydat na członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującą zasadą informacja o zgłoszeniu kandydata wraz z jego oświadczeniem i życiorysem została umieszczona na stronie internetowej Spółki w zakładce „ZWZ 19.05.2022”. Pozostali kandydaci zostali zgłoszeni i przedstawieni w czasie trwania ZWZ Spółki. Zarząd Spółki dołożył wszelkiej staranności i poinformował Akcjonariuszy Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki w terminie umożliwiającym podjęcie przez Akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed ZWZ Spółki. Naruszenie ma charakter incydentalny, a Spółka deklaruje chęć stosowania powyższej zasady na kolejnych walnych zgromadzeniach, na których będą wybierani członkowie Rady Nadzorczej.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki