REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ODLEWNIE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-26 08:17
publikacja
2023-01-26 08:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach informuje, że raporty okresowe Emitenta w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Raport roczny za 2022 rok - w dniu 12 kwietnia 2023 roku,

- Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - w dniu 12 maja 2023 roku,
- Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - w dniu 14 listopada 2023 roku,

- Raport półroczny za I półrocze 2023 roku - w dniu 21 września 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz za II kwartał roku obrotowego 2023.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-26 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2023-01-26 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki