REKLAMA

ODLEWNIE: Dokumenty związane z oferowaniem akcji własnych w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego

2020-08-10 13:41
publikacja
2020-08-10 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NS_10.08.2020-sig-sig-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
tj._Program_Motywacyjny.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
tj._Regulamin_Programu_Motywacyjnego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-10
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Dokumenty związane z oferowaniem akcji własnych w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, sporządzony przez Spółkę, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie 2017/1129”) „Dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach kierowanej wyłącznie do kadry zarządzającej i kierowniczej w ramach Programu Motywacyjnego”. Celem niniejszego Dokumentu jest przedstawienie przez Spółkę informacji wymaganych na podstawie art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia 2017/1129 dla skorzystania z wyłączenia spod obowiązku publikacji prospektu, w związku z zamiarem zaoferowania przez Spółkę akcji własnych osobom należącym do kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. („Program Motywacyjny”), przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, ze zmianami uchwalonymi na podstawie: (i) uchwały nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 r. oraz (ii) uchwały nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2019 r.

Wraz z niniejszym dokumentem Spółka przekazuje tekst jednolity Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A., ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 27/2019 z dnia 7 maja 2019 r. oraz Regulamin Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 25/2019 z dnia 7 maja 2019 r.Załączniki
Plik Opis
NS 10.08.2020-sig-sig-sig.pdfNS 10.08.2020-sig-sig-sig.pdf Dokument sporządzony na podst. art. 1 ust. 4 lit.i) Rozporządzenia 2017/1129
tj. Program Motywacyjny.pdftj. Program Motywacyjny.pdf tj. Program Motywacyjny
tj. Regulamin Programu Motywacyjnego.pdftj. Regulamin Programu Motywacyjnego.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-10 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-08-10 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-08-10 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki