REKLAMA

Nowy hipoteczny

2000-12-27 11:22
publikacja
2000-12-27 11:22
W odpowiedzi na chłonność rynku mieszkaniowego PTF opracowało szeroko dostępny kredyt hipoteczny – atrakcyjnie oprocentowany, o niskim wymaganym wkładzie własnym oraz najdłuższym na rynku okresie spłat. Kredytem można sfinansować większość wydatków związanych z budową, zakupem, remontem nieruchomości (np. domu, mieszkania, garażu, daczy), a także zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej, wykup lokali komunalnych i zakładowych bądź spłatę kredytu hipotecznego w innym banku. Nowością na polskim rynku jest możliwość przeznaczenia kredytu na zakup przez osoby fizyczne lokalu użytkowego. Kredyty udzielane są do 100% kosztów inwestycji. Umowę kredytową można zawrzeć na okres do 30 lat, co stwarza okazję ludziom młodym. Jednocześnie przy wcześniejszej spłacie kredytu nie jest pobierana prowizja. Kredyt hipoteczny dostępny jest w złotówkach, USD i EURO. Dla kredytów zaciąganych do 12 miesięcy oprocentowanie jest stałe, w przypadku dłuższego okresu kredytowania stopa procentowa jest zmienna – uzależniona od bazowych stóp (LIBOR, WIBOR i EURIBOR) dla depozytów 3-miesięcznych i wynosi obecnie 8,95% (dla kredytów w EURO), 10,6% (USD) oraz 21,4% (PLN). W celu odciążenia klientów w pierwszym roku spłaty oprocentowanie kredytów dewizowych jest obniżane o 1,5 % i wynosi 7,57% (EURO) oraz 9,25% (USD). Możliwa jest również karencja spłaty kapitału. Jeżeli udział własny kredytobiorcy wynosi co najmniej 40% inwestycji, oprocentowanie w całym okresie spłaty jest obniżane o 0,5%. W PTF kredyt można przewalutować raz w roku bez płacenia prowizji. W niedalekiej przyszłości PTF zamierza udoskonalić produkt o niespotykaną do tej pory na rynku opcję zaciągania kredytu w dwóch walutach. Klientom obawiającym się wahań kursów walut pozwoli to na dywersyfikację ryzyka. PTF nie pobiera prowizji własnej od udzielanych kredytów - pozostawienie tylko prowizji bankowej (w wysokości 3%) sprowadza firmę z roli pośrednika do roli dystrybutora kredytu. Prowizja ta jest doliczana do kwoty kredytu co sprawia, że klient nie wydatkuje środków w trakcie ubiegania się o kredyt. Zabezpieczenie kredytu możliwe jest bez poręczenia osób trzecich, poprzez hipotekę, weksel własny in blanco, cesję praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości lub budowy. Do czasu ustanowienia na nieruchomości hipoteki, jako zabezpieczenie przejściowe, stosuje się ubezpieczenie kredytu lub inne zabezpieczenia. Zdolność kredytową określa się na podstawie dochodów z 3 ostatnich miesięcy, przy jej ustalaniu można łączyć dochody współmałżonków lub innych osób niekoniecznie ze sobą spokrewnionych.
Źródło:
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki