REKLAMA

Polski Ład. Nowy program społeczno-gospodarczy PiS

2021-05-15 10:02, akt.2021-05-15 13:31
publikacja
2021-05-15 10:02
aktualizacja
2021-05-15 13:31
Polski Ład. Nowy program społeczno-gospodarczy PiS
Polski Ład. Nowy program społeczno-gospodarczy PiS
/ PiS

Po godz. 10 w sobotę rozpoczęła się konwencja programowa, na której m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy. Średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld zł - wynika z programu Polski Ład.

Szef rządu zapowiedział również konsultacje i objazdu po kraju.

Konwencja w związku z nadal obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi pandemią odbywała się w formie zdalnej. Przemawiali: Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a także liderzy Porozumienia i Solidarnej Polski - Jarosław Gowin oraz Zbigniew Ziobro.

Premier Mateusz Morawiecki wymienił pięć obszarów, wokół których skupia się Nowy Polski Ład:

 1. system ochrony zdrowia
 2. podatki
 3. emerytury
 4. mieszkania
 5. inwestycje

Nowy Polski Ład

Plan na zdrowie zakłada takie kwestie jak:

 • wyższe wynagrodzenia kadr medycznych

 • szybka ścieżka wejścia do zawodu dla pielęgniarek

 • kredyty na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy

 •  zwiększanie liczby lekarzy specjalistów

 • fundusz modernizacji szpitali i fundusz medyczny

 • agencja rozwoju szpitali

 • krajowa sieć kardiologiczna i onkologiczna

 • nowoczesne technologie w służbie zdrowia

 • drugi etap reformy sieci szpitali

 • usprawniona nocna pomoc lekarska

 • ustawa o jakości, która pozwoli na każdym poziomie systemu ochrony zdrowia zaimplementować mechanizmy akredytacji i monitorowania jakości

 • program badawczy nad COVID-19

 • program badań profilaktycznych dla osób 40+

 • zniesienie limitu do specjalistów

Uczciwa praca - godna płaca zakłada takie kwestie jak:

 • próg podatkowy w górę z 85 tys. do 120 tys. 

 • ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. PLN

 • likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

 • reforma wsparcia zatrudnienia

 • ograniczenia w stosowaniu umów śmieciowych

 • godna praca dla młodych

 • ułatwienia dla pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, by pogodzić pracę z życiem rodzinnym

 • uregulowanie pracy zdalnej

 • system zachęt dla firm, aby we współpracy ze strefami ekonomicznymi otwierały swoje filie w mniejszych miastach

 • ulga PIT na powrót z emigracji: Polacy będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. PLN

 • kwota wolna od podatku - 30 tys. zł

Część o nazwie dekady rozwoju zakłada takie kwestie jak:

 • nowoczesna infrastrukturaponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont miejscowych mostów, tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych

 • transport: nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne, tysiące nowych nisko i zeroemisyjnych autobusów wymiany taboru autobusowego, nowe koleje aglomeracyjne, rozbudowa strategicznych portów i centrów logistyczych, 15 tys. km zmodernizowanych dróg kolejowych. 

 • dostępne usługi społeczne: modernizacja placówek medycznych, edukacyjnych sportowych i kulturalnych, rewitalizacja przestrzeni publicznej, remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych, zwiększenie dostępności do opieki medycznej, w tym m.in. setki nowych pracowni specjalistycznych (tomo- grafów, rezonansów), budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, 54 ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, rozwój lokalnej infrastruktury społecznej: setki świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, setki działań z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej

 • cyfrowa Polska: nowa infrastruktura informatyczna, walka z wykluczeniem cyfrowym, 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, dokończenie likwidacji białych plam w dostępie do internetu – ponad milion kolejnych gospodarstw domowych mających szerokopasmowy dostęp do internetu

 • inwestycje w Twój dom: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika, mała retencja, tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni, blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste powietrze, setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną dzięki programowi Mój prąd, setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja woda

 • Czysta energia, rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni: setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetycznej, 500 mln EUR na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni

Rodzina i dom w centrum życia, a tu:

 • mieszkanie bez wkładu własnego

 • realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2 będzie możliwa jedynie na podstawie zgłoszenia

 • dostęp do badań prenatalnych

 • darmowe będą szczepionki przeciwko wirusowi HPV

 • opracowanie nowej umowy międzynarodowej – konwencji o prawach rodziny

 • rozszerzenie programu "Maluch Plus"

 • wspólne rozliczenie małżonków już w roku zawarcia małżeństwa

 • usprawnienie mediacji sądowych 

 • większa elastyczność pracy dla rodziców

 • żłobek w każdej gminie

 • kary, które będą odstraszać przed wykorzystywaniem i krzywdzeniem nieletnich

 • ścieżki wsparcia w urzędach pracy kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym 

 • 12 tys. zł, które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia.

Polska - nasza ziemia zakłada takie kwestie, jak:

 • nowe normy regulujące pracę w rolnictwie

 • zwrot za akcyze od hektara w górę o 10%  

 • centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi

 • ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym

 • rozwój sieci manufaktur spożywczych

 • uwolnienie rolniczego handlu detalicznego 

 • paszportyzacja polskiej żywności

 • cyfryzacja całego procesu obsługi rolnika: wersji online będzie można m.in. obsługiwać wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię 

 • spółdzielnie energetyczne rolników

 • elastyczny PROW dla małych i średnich gospodarstw

 • fundusz wzajemnego gwarantowania dochodów dla rolników

 • program rozwoju miejscowości popegeerowskich

 • specjalne narzędzia pozyskiwania kapitału, pozwolą one spółdzielniom emitować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów

 • zachęty do spółdzielczości rolnej

 • monitoring upraw przeciwdziałający suszy

 • lepsza ochrona producentów rolnych dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmianom w prawie

 • nowy kodeks rolny

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek to:

 • powołanie Centrum Dziecka i Rodziny

 • narodowy edukacyjny program wyrównywania szans po COVID-19

 • polska szkoła wzbogaci się o „latarnika cyfryzacji”. To wybrani nauczyciele, którzy przejdą odpowiednie szkolenie z kompetencji cyfrowych i skoordynują rozwój takich kompetencji wśród uczniów 

 • w każdej placówce powstanie rada szkoły złożona z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów – w równej liczbie

 • repozytorium materiałów elektronicznych w postaci filmów i nagrań omawiających podstawę programową dla klas szkół podstawowych i średnich

 • zwiększymy rolę historii w programie nauczania, zwłaszcza w szkołach średnich

 • kompleksowa termomodernizacja i remont  budynków oświatowych, optymalizacja energetyczna

 • program grantowy na działania projektowe młodych ludzi, którzy w lokalnych społecznościach we współpracy z radami gmin będą projektowali atrakcyjne rozwiązania angażujące młodzież

 • chcemy, by w każdej szkole i każdym przedszkolu dzieci i ich rodzice mogli skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu psychologiczno-pedagogicznego

 • wprowadzenie zniżek do strategicznych obiektów kultury, które będą dostępne za darmo dla osób do 26. roku życia  (dla osób między 26. a 30. rokiem życia planujemy zniżkę 50 proc).

 • ogólnopolskie konsultacje pod hasłem „„Dialog pokoleń”

 • przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

 • ułatwimy młodzieży polonijnej dostęp do kształcenia się w Polsce

 • interaktywna platforma zawierającą bazę informacji na temat wszystkich dostępnych stypendiów lub staży

 • dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Kresy Wschodnie oraz do innych miejsc dziedzictwa I Rzeczpospolitej

 • kredyty studenckie: zmiany w prawie bankowym, umożliwiające udzielanie kredytów osobom, które potrzebują środków do utrzymania się w trakcie studiów w Polsce lub za granicą, a są pozbawione stałych dochodów

 • uruchomimy sieć Pracowni Przyszłości – ośrodków edukacyjnych oferujących specjalne zajęcia rozwijające w zakresie nauk przyrodniczych, matematyki i technologii

 • reforma świetlic - świetlice będą miejscami, w których uczniowie mogą np. nauczyć się grać w szachy czy przystąpić do nauki programowania

 • powstanie funduszu, z którego będą przydzielane granty na projekty kulturalne utrwalające dziedzictwo narodowe w nowoczesnej formule

 • powstanie fundusz, którego celem będzie pobudzenie współpracy biznesu ze światem nauki. Będzie on wypełniał luki między badaniami akademickimi a wymaganiami przemysłu, realizował dofinansowania do funduszy UE na badania i rozwój, a także wspomagał przekwalifikowanie pracowników w ramach cyfryzacji polskiego przemysłu

 • zmniejszymy biurokratyczne obciążenia organizacji pozarządowych i uprościmy publiczny dostęp do informacji o organizacjach.

 • odzyskanie dzieł sztuki zrabowanych Polsce

 • nowy program stypendialny dla najlepszych w kategoriach: sport, zaangażowanie społeczne (harcerstwo, wolontariat, samorząd uczniowski, młodzieżowe rady), osiągnięcia artystyczne, działania proprzedsiębiorcze.

 • nowa siedziba Opery Królewskiej

 • wieloletni program finansujący zorganizowanie i działania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej

 • ustawa o uprawnieniach artystów zawodowych dla najbiedniejszych artystów

 • lokalne "piaskownice regulacyjne"

 • nowe warunki rozwoju dla kadry nauczycielskiej. Studia podyplomowe dla nauczycieli będą możliwe tylko w uczelniach kształcących pedagogów

 • najważniejsze książki społeczne i historyczne dotyczące Polski zostaną przetłumaczone na język angielski, francuski, hiszpański i hebrajski

 • jednolita identyfikacja wizualna instytucji państwowych

 • więcej WF-u w szkołach, fundusz sportowy

 • powstanie literacki kanon dzieł, które krzepią, ale i prowadzą do zadawania ważnych pytań, a przede wszystkim dają obraz przemian polskości na przestrzeni lat

 • powstanie 6 klastrów sektorowych wspieranych przez odpowiednie programy uczelniane, dodatkowe finansowanie i ekspertów branżowych

 • projekt budowy bardzo szerokiej sieci nowoczesnych muzeów

 • rok 2023 rokiem nauki 

 • finansowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na kolejne lata

Dobry klimat dla firm:

 • rozszerzenie ochrony podwykonawców

 • skutecznie odzyskiwanie mienia od przestępców

 • nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

 • dla małych firm

 • niższe podatki dla mikrofirm

 • ulga na prototypy

 • fundacje rodzinne

 • 2 mln euro ryczałtu ewidencyjnego

 • ulga konsolidacyjna

 • ryczałt dla przychodów zagranicznych

 • program powrotu kapitału: program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą

 • dla średnich firm:

 • ulga na automatyzację i robotyzację

 • podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej

 • ulga na IPO

 • symultaniczna usługa IP-BOX I B+R

 • estoński CIT dla większej liczby firm

 • łatwiejszy dostęp do finansowania venture capital

 • dla dużych firm:

 • Interpretacje590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji

 • centrum obsługi podatkowej inwestora

 • uproszczenia w zakresie cen transferowych

 • wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników

 • rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT

 • opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych 

 • ustawa o programach akcjonariatu pracowniczego

Czysta energia - czyste powietrze:

 • sprawiedliwa transformacja energetyczna

 • rozwój programu "Czyste powietrze"

 • walka z suszą, zachęty systemowe i ułatwienia w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich

 • rządowy program małej gazyfikacji wyspowej

 • budżet obywatelski w górę do 1 proc., od 2021 r. – dodatkowe 0,5 proc. w budżecie przeznaczymy wyłącznie na miejskie rozwiązania ekologiczne.

 • system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który będzie sprzyjał wytwarzaniu produktów i opakowań przyjaznego środowisku.

 • rozbudowa programu "Mój prąd"

 • fundusz na wzór FIO, który będzie promował edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży

 • koniec z betonem w centrach miast

 • certyfikowanie energetyczne budynków przez państwo

 • rozwój technologii wodorowej

 • dodatkowe wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych i wodorowych oraz infrastruktury ładowania i tankowania oraz wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu samochodów elektrycznych

 • budowa wiatraków na morzu

 • więcej parków narodowych, powiększenie istniejących

 • przygotowania do inwestycji w elektrownię jądrową

Złota jesień życia to kwestie takie jak:

 • emerytury bez podatku do 2500 zł

 • umożliwienie osobom w wieku 55+ zmniejszenia wymiaru czasu pracy

 • Aktywność+,  zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym i zawodowym

 • PIT-0 dla seniora - nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

 • Korpus wsparcia seniorów: kilkanaście tysięcy wolontariuszy, w tym działacze ponad 140 środowisk młodzieżowych i obywatelskich z całej Polski, świadczy codzienną pomoc

 • tworzenie placówek, które łączą dzienne domy opieki z przedszkolami podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Niemczech

 • centra usług społecznych dla Polaków wracających z zagranicy

 • dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa dla seniorów

 • ogólnopolska infolinia administracyjna, która pozwoli uzyskać informacje o tym, co dzieje się ze sprawą załatwianą w każdym urzędzie w Polsce

 • darmowe leki 70+

 • zwiększenie świadomości praw ofiar przemocy domowej

CyberPoland 2025 to:

 • satelitarny System Obserwacji Ziemi

 • poszerzenie zasięgu szerokopasmowego internetu i telefonii komórkowej

 • rozwój sieci 5G

 • zasada cyfrowej domyślności jako podstawa funkcjonowania i myślenia o relacji obywatel-administracja

 • cyberbezpieczeństwo elementem programu dydaktycznego w szkołach i na uczelniach

 • do strategicznych zasobów Polski włączone zostaną superkomputery. Będą one służyć jako narzędzia zaawansowanych symulacji inżynierskich i obliczeń dużej ilości danych.

 • zwolnienie z opłaty skarbowej obywateli, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej 

 • gminy otrzymają środki na zakup sprzętu i oprogramowania, zakup usług chmurowych, działania na rzecz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa czy niesienia wsparcia osobom wykluczonym cyfrowo.

 • integracja systeów tożsamości, tj. Profil Zaufany, mObywatel, eDowód w celu zbudowania federacyjnego modelu tożsamości cyfrowej.

 • rozbudowa mObywatela

 • e-doręczenia" zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego, obywatel załatwi tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy

 • system przyciągania do naszego kraju zagranicznych specjalistów z branż deficytowych (np. programiści, inżynierowie czy lekarze). 

 • mechanizm wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, chcących wdrażać technologie chmurowe

 • informatyzacja wymiaru sprawiedliwości 

 • walka z cyberprzestępcznością

 • lokalne punkty (np. biblioteki) staną się ośrodkami podstawowego wsparcia cyfrowego 

 • narzędzia informatyczne wspomagające partycypację obywateli w podejmowaniu decyzji ważnych dla wspólnoty, np. zgłoszenia pomysłów

Warto przeczytać:

651 miliardów złotych

Średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld zł - wynika z programu Polski Ład. W programie zaznaczono, że kwoty oszacowano przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych. 

Nakłady łączne do 2030 r. (w mld PLN)*
Filar Średnia roczna
Plan na zdrowie 13,6
Uczciwa praca – godna płaca 12,0
Dekada rozwoju 10,8
Rodzina i dom w centrum życia 3,4
Polska - nasza ziemia 5,0
Dobry klimat dla firm 7,1
Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek 7,2
Czysta energia, czyste powietrze 4,1
Cyber Poland 2025 4,1
Złota jesień życia 5,1
Suma 72,4

*Kwoty oznaczają maksymalny możliwy koszt, nieuwzględniający dodatkowych przychodów dla Sektora Finansów Publicznych, np. wzrostu dochodów publicznych wynikających z przyspieszenia wzrostu gospodarczego w rezultacie podjętych działań.

Kwoty w tabeli nie uwzględniają całości nakładów, które zostaną przeznaczone na inwestycje z wykorzystaniem Funduszu Odbudowy i Polityki Spójności UE, a jedynie środki krajowe, m.in. wkład własny do projektów unijnych. Projekty inwestycyjne sfinansujemy wykorzystując sekurytyzację, instrumenty rynkowe, a także instrumenty Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W programie zaznaczono, że szczegółowe założenia konkretnych projektów oraz źródła ich finansowania będą przedstawiane w ocenach skutków regulacji wraz z projektami aktów prawnych.

Celem planu: powrót na ścieżkę odbudowy

"Zasadniczym celem naszego planu - Polskiego Ładu - jest to, abyśmy wrócili na szybką ścieżkę odbudowy, ale jednocześnie jest to niezwykle ważne, żebyśmy wytyczyli nową drogę" - mówił Morawiecki.

Nową drogę określał jako nowoczesność opartą o tradycję, programy społeczne i przebudowę systemu gospodarczego oraz podatkowego. Ocenił, że Polska coraz lepiej odnajduje się w globalnych wyzwaniach, odnosi rekordowe wyniki w eksporcie, produkcji przemysłowej, najniższym poziomie bezrobocia w UE, tworzenie nowych miejsc pracy.

"Dziś, po z górą 300 latach, kiedy to inni decydowali o naszym losie, my możemy sami zdecydować o naszym przeznaczeniu, sami zdecydować o drodze, którą wybierzemy i Polski Ład jest właśnie taką propozycją - nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych, a jednocześnie takich, które przyniosą ogromny impuls w rozwoju, który będzie tworzył nowe, wysokopłatne miejsca pracy" - powiedział szef rządu.

pat/ luk/ tj/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (248)

dodaj komentarz
friedens
Dzięki premierowi mam wreszcie cicho pod oknami na Marszałkowskiej w Warszawie. Powietrze czyste. Lepsze niż w Kopenhadze, gdzie śmierdzi potem rowerzystów lub w Alpach szwajcarskich, gdzie smrodzą krowy. Gdy wyjrzę z balkonu mego mieszkania, kupionego oczywiście prawie za darmo jak działka kościelna premiera w rządowym Dzięki premierowi mam wreszcie cicho pod oknami na Marszałkowskiej w Warszawie. Powietrze czyste. Lepsze niż w Kopenhadze, gdzie śmierdzi potem rowerzystów lub w Alpach szwajcarskich, gdzie smrodzą krowy. Gdy wyjrzę z balkonu mego mieszkania, kupionego oczywiście prawie za darmo jak działka kościelna premiera w rządowym programie Mieszkanie plus, widzę tylko setki tysięcy różnokolorowych, elektrycznych samochodów "Made in PiSglandesh"! Dziękuję!
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
zbyszek_
PiS duchy zapłaciły za reklame w bankier.prl i to wisi tu i wisi.
To wszystko z podatkow naszych bo pis ma kase od panstwa, ktore ja bierze od nas!

marxs
największym atutem PISiarzy i PISiar jest kompletnie skretyniała i niesamowicie sprzedajna tzw."opozycja" czyli PISiarze robią co chcą bo opozycji praktycznie nie ma po Ungarach to drugie takie państwo w Europie
andiauae
Tylko dojscie do znaczacej sily Konfederacji moze pomoc w zmianie systemu wyborczego. Grzegorz Braun juz to wielokrotnie udowodnil, ze to ON i jego ludzie powinni piastowac najwazniejsze stanowiska panstwowe w Polsce.
300_pala odpowiada andiauae
Putin płakał jak czytał
zosia3005
Czy w tym Polskim Ładzie jest jakiś kompleksowy plan dla górnictwa i generalnie dla energetyki , czy przeoczyłam ?! To chyba największy obecnie problem Polski ale władza zadaje się go nie zauważać ... hmm...
tak_sobie_pisze
jest, "wszyscy na bezrobocie, prąd z Niemiec i Szwecji, bez zanieczyszczenia powietrza i skutków ekologicznych. Jak już stracicie prace to wecie kredyt. Emigracja to szansa".
pozhoga
,,ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę"
Aha: czyli nie dla klasy średniej.
A ta ulga 50 tys. dla powracających z zagranicy to plucie w twarz tym, którzy pracowali przez cały czas w Polsce.
Ale są i dobre punkty, np. więcej historii w szkole.

Ogólnie - to jest plan
,,ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę"
Aha: czyli nie dla klasy średniej.
A ta ulga 50 tys. dla powracających z zagranicy to plucie w twarz tym, którzy pracowali przez cały czas w Polsce.
Ale są i dobre punkty, np. więcej historii w szkole.

Ogólnie - to jest plan wydawania kapuchy wynegocjowanej przez Vateusza za sprzedaż polskiej suwerenności. Tylko że on nie adresuje największego problemu Polski - depopulacji wskutek katastrofalnego spadku urodzeń.
tak_sobie_pisze
a co te punkty maja wspólnego z wykorzystaniem środków pomocowych z EU??
"uproszczenia w zakresie cen transferowych"
"rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT"
"Nowy Wał"?????

Powiązane: Polski Ład

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki