REKLAMA

Nowe zasady wykonywania kar więzienia. Sejm przyjął ustawę

2022-07-22 10:51
publikacja
2022-07-22 10:51
Nowe zasady wykonywania kar więzienia. Sejm przyjął ustawę
Nowe zasady wykonywania kar więzienia. Sejm przyjął ustawę
fot. josefkubes / / Shutterstock

Sejm uchwalił w piątek nowelę w sprawie zasad wykonywania kar więzienia, odrzucone zostały poprawki opozycji, przyjęto cztery poprawki PiS. Nowe przepisy mają służyć polepszeniu warunków bezpieczeństwa więzień i poszerzyć stosowanie systemu dozoru elektronicznego.

Teraz nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego trafi do Senatu. Za jej przyjęciem głosowało 258 posłów, 8 było przeciw, a 178 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu odrzucone zostały wszystkie poprawki proponowane przez opozycję, przyjęto natomiast cztery poprawki zaproponowane przez PiS.

Pierwsza z nich wyłącza część celi więziennej ze sposobu obliczania powierzchni tego pomieszczenia. Druga ma ujednolicić definicję zryczałtowanej opłaty za użytkowanie dodatkowego sprzętu elektronicznego przez więźniów. Poprawki PiS mają też uporządkować kwestię związaną z korzystaniem z telefonu przez tymczasowo aresztowanych. Ostania poprawka penalizuje publiczne nawoływanie do udostępnienia informacji prywatnych dotyczących funkcjonariuszy SW, które może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa danego funkcjonariusza.

Reforma Kkw została opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiany przewidują m.in. wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego wzywania do stawienia się w wyznaczonym terminie.

Jak uzasadniano, obecnie znaczna większość skazanych nie stawia się do odbycia kary. Po zmianie, skazany zostanie natychmiast doprowadzony do zakładu karnego przez Policję, bez uprzedniego wezwania przez sąd. Jeśli sprawca będzie się ukrywał, zostanie za nim wydany list gończy, który co do zasady będzie rozpowszechniony za pomocą internetu, a dane o skazanym trafią do internetowej bazy danych poszukiwanych, prowadzonej przez Policję. Dodatkowo, przy rozpatrywaniu wniosków o przedterminowe zwolnienie, sąd będzie brał pod uwagę, czy ktoś uchylał się od odbycia kary.

Zmiany przewidują też poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw. Działające w zakładach karnych komisje penitencjarne zyskają upoważnienie do wydawania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary nieprzekraczającej czterech miesięcy. Według autorów ustawy, ma to przyspieszyć rozpatrywanie wniosków i odciążyć sądy.

Ponadto udzielenie zezwolenia na odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego będzie możliwe również wobec skazanego, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż trzy lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary, nie większa niż sześć miesięcy.

Nowelizacja poszerza też możliwość pracy więźniów. Przewiduje to umożliwienie skazanym odpracowania niespłaconych grzywien. Nowe regulacje mają też umożliwić szybkie włączenie skazanych do udziału w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, co pozwoli na wsparcie służb ratunkowych.

Zlikwidowane mają zostać przywileje więźniów w dostępie do lekarza. Jak wskazywał resort sprawiedliwości, obecnie więźniowie kierowani są do lekarzy, w tym specjalistów, poza kolejnością i systemem świadczeń zdrowotnych. Nowe przepisy wprowadzają zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów. Skazani będą obciążani kosztami badań laboratoryjnych w przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność substancji psychoaktywnej.

Zmiany odnoszą się też do procedur składania i rozpoznawania wniosków, skarg i próśb skazanych. Wprowadzona zostanie możliwość pozostawienia przez właściwy organ bez rozpoznania skarg, wniosków i próśb skazanych, które w sposób oczywisty są bezzasadne. Ustanowiony ma też zostać tygodniowy termin na wniesienie skargi liczony od dnia, w którym skazany dowiedział się o zdarzeniu będącym podstawą skargi.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ mok/

Źródło:PAP
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prawo dla każdego

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki