Nowe „trzylatki” w lutowej ofercie obligacji detalicznych

Od 1 lutego 2008 r. oferowane są nowe serie obligacji detalicznych Skarbu Państwa: dwuletnie o oprocentowaniu stałym (DOS0210), czteroletnie indeksowane (COI0212) i emerytalne dziesięcioletnie (EDO0218). Luty będzie pierwszym z trzech miesięcy sprzedaży kolejnej emisji trzyletnich obligacji o oprocentowaniu zmiennym (TZ0211).
Obligacje trzyletnie charakteryzują się oprocentowaniem zmiennym, uzależnionym od zmian na rynku pieniężnym. Nabywając obligacje trzyletnie, nie ponosi się więc ryzyka zmiany stopy procentowej, ponieważ wysokość oprocentowania, w każdym półrocznym okresie odsetkowym, ustalana jest na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Nabywca ma gwarancję, iż jego inwestycja w obligacje trzyletnie podąża za zmianami na rynku, a co półroczna wypłata odsetek daje dodatkowy „zastrzyk” gotówki .

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych COI i EDO jest zmienne, co zabezpiecza inwestycje przed ryzykiem związanym ze zmianami zachodzącymi na rynku finansowym. A dodatkowo, dzięki temu, że ich oprocentowanie oparte jest na wskaźniku inflacji, do którego dodawana jest marża, inwestycja w te obligacje zapewnia realny zysk, czyli powiększenie wartości nabywczej zainwestowanego kapitału.

Najwyższe oprocentowanie w ofercie lutowej mają dziesięcioletnie obligacje EDO0218. Wynosi ono 6,50 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie liczone jest jako stopa inflacji powiększona o stałą marżę w wysokości 2,75 proc.

„Dziesięciolatki” jako jedyne z oferowanych obligacji detalicznych Skarbu Państwa można kupować w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), co gwarantuje zwolnienie z podatku od wypracowanych przez obligacje odsetek.

Od nowego roku limit wpłat na IKE został podniesiony do 4 055,12 zł, gdy w 2007 r. wynosił 3 697 zł. Od stycznia inwestorzy mogą więc kupić 40 obligacji EDO czyli o 4 więcej niż w tym roku i nie zapłacić podatku od zysku z tych papierów.

Obligacje dziesięcioletnie są również bardzo dobrą formą długoterminowego oszczędzania poza Kontem IKE Obligacje. Na wysokość zysków wpływa coroczna kapitalizacja odsetek.

Oprocentowanie obligacji czteroletnich COI0212 w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,00 proc. W kolejnych latach oprocentowanie jest aktualizowane o stopę inflacji powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,5 proc.

Natomiast obligacje dwuletnie DOS0210 mają oprocentowanie stałe 5,30 proc. w skali roku.

Warto zauważyć, że w przypadku, gdy oszczędzający będą wcześniej potrzebować gotówki, nie muszą czekać do wykupu. Mogą zrobić to wcześniej, wykorzystując opcję przedterminowego wykupu i nie tracąc przy tym należnych odsetek (obligacje dwuletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie) lub zlecając ich sprzedaż na giełdzie (obligacje trzyletnie).

Na dodatkowy zysk mogą liczyć inwestorzy zamierzający objąć obligacje nowej emisji w drodze zamiany papierów wyemitowanych wcześniej. Dotyczy to obligacji dwuletnich DOS0208 i czteroletnich COI0208. Posiadacze tych obligacji mogą skorzystać z przysługującego im dyskonta. Za papiery nowej emisji płacą o 10 gr mniej niż wynosi ich cena emisyjna, czyli 99,90 zł za jedną obligację. Inną korzyścią zakupu obligacji w drodze zamiany jest gwarantowana ciągłość inwestycji i bezgotówkowy charakter całej transakcji.

Nie tylko osoby fizyczne mogą inwestować w obligacje skarbowe. Oferta jest skierowana również do osób prawnych: stowarzyszeń, organizacji społecznych czy fundacji.

Ministerstwo Finansów / www.prnews.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,8% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020

Znajdź profil