REKLAMA

Noble Financials S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

2021-04-09 22:35
publikacja
2021-04-09 22:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
Noble Financials S.A.
Temat
Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spólki pod firmą Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji, o którym mowa w §21. ust. 3 Statutu Spółki, Pana Jarosława Galasa.

Pan Jarosław Galas złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Jarosław Galas ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pan Jarosław Galas biegle włada językiem rosyjskim, hiszpańskim oraz angielskim. Dodatkowo jest specjalistą w zakresie procedur celnych w Rosji, procedur certyfikacyjnych Rosji oraz w zakresie stosowania prawa energetycznego na rynku polskim.

Pan Jarosław Galas w okresie 1988 – 1990 zajmował się nadzorem nad produkcją oraz ekspedycją surowców do klientów zagranicznych. Ponadto w latach 1991 – 1998 pełnił funkcję Dyrektora zarządzającego w Hermanos Jurado Sp. z o.o. Pan Jarosław Galas przez 4 lata pełnił funkcję Członka Zarządu w Polskim Domu Inwestycyjnym Sp. z o.o. - spółką prowadzącą działalność na rynku nieruchomości.
Pan Jarosław Galas obecnie pełni funkcję prokurenta w Gasole Energia Sp. z o.o. Jest on pomysłodawcą utworzenia firmy oferującej rozwiązania z zakresu wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji w pierwszej kolejności dla przemysłu spożywczego. Pan Jarosław Galas jest inicjatorem wprowadzenia w Polsce technologii produkcji biogazu z odpadów poubojowych. Odpowiedzialny jest za pozyskiwanie nowych klientów oraz przygotowanie strony formalno-prawnej nowych inwestycji. Pan Jarosław Galas bierze udział w tworzeniu projektów systemów związanych z zarządzaniem energią odnawialną przy zastosowaniu układów kogeneracyjnych, instalacji fotowoltaicznych oraz modyfikacją systemów energetycznych w obiektach przemysłowych i komunalnych.

Pan Jarosław Galas poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Tomasz Wardyn Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki