REKLAMA

Neurone Studio S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G

2022-10-05 15:19
publikacja
2022-10-05 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
Neurone Studio S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Neurone Studio S.A. w Poznaniu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI Spółki nr
9/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. w którym Spółka podała do publicznej wiadomości treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku, w tym treść
uchwały nr 14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G, z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała
Emisyjna”) informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Emisyjnej ustalił cenę
emisyjną akcji serii G na 2,20 zł za jedną akcję serii G.

Niniejszy raport publikowany jest w celu realizacji obowiązków informacyjnych, którym Spółka
podlega jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w Alternatywnego Systemu
Obrotu NewConnect i nie stanowi oferty papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji oraz nie
jest publikowany w celu promowania lub zachęcania bezpośrednio lub pośrednio do nabycia lub
objęcia papierów wartościowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-05 Dawid Modro Pełnomocnik
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki