REKLAMA

Neuca zakłada wzrost hurtowego rynku leków w '22 o ok. 4 proc.

2021-11-10 12:16
publikacja
2021-11-10 12:16
Neuca zakłada wzrost hurtowego rynku leków w '22 o ok. 4 proc.
Neuca zakłada wzrost hurtowego rynku leków w '22 o ok. 4 proc.
fot. Wojciech Szabelski / / Materiały dla mediów

Neuca spodziewa się, że hurtowy rynek leków wzrośnie w IV kw. 2021 roku ok. 4 proc. Podobnej dynamiki spółka oczekuje w 2022 roku - poinformował w środę prezes Piotr Sucharski. Grupa planuje w 2022 roku dalszy wzrost mierników strategicznych, co powinno przełożyć się m.in. na wzrost udziałów rynkowych i poprawę wyników. Zarząd nie wyklucza kolejnych akwizycji.

"Odbieramy wiele sygnałów, że na rynku leków w Polsce następuje stabilizacja. Po bardzo dynamicznych zmianach w I kw., czyli wyraźnym spadku rynku, a potem gwałtownych wzrostach w II kw. i wysokiej dwucyfrowej dynamice w III kw. rynek ustabilizował się na poziomie ok. 4 proc. wzrostu rdr i naszym zdaniem jest to dynamika, która również utrzyma się w IV kw. i w całym roku" - powiedział prezes podczas środowej wideokonferencji.

"Podobnej dynamiki spodziewamy się w przyszłym roku" - dodał.

Jak podała spółka, rynek hurtu aptecznego odnotował w III kw. 10,8 proc. wzrost wartości. Wartość rynku po 9 miesiącach 2021 roku zwiększyła się o 4,1 proc. rok do roku.

Udziały rynkowe Neuki wzrosły w III kw. do 32,2 proc. (+0,2 pkt proc. rdr). W obszarze aptek niezależnych udziały wzrosły o 0,7 pkt proc. rdr i wyniosły 37,6 proc. Na koniec III kw. w programach partnerskich Neuki (Partner+, Partner i IPRA) uczestniczyło 3293 aptek, czyli o 500 więcej niż przed rokiem i o 139 więcej wobec końca I półrocza 2021 roku.

Grupa planuje w 2022 roku dalszy wzrost mierników strategicznych, co oznacza m.in. wzrost udziałów rynkowych.

"Słysząc pytanie o lepsze wyniki, pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to wyniki naszych mierników strategicznych takich, jak udział segmentu aptek niezależnych w całym rynku, udział Neuki w rynku aptek niezależnych i inne mierniki mówiące m.in. o tym, ilu klientów jest naszym pierwszym dostawcą czy jaki potencjał mają klienci współpracujący. Te wszystkie mierniki strategiczne będą w naszym założeniu rosnąć. Cele związane z tymi miernikami będą ambitne i na pewno będziemy planować wzrosty tych mierników" - powiedział prezes Sucharski.

Zarząd zakłada, że wraz ze wzrostem mierników strategicznych powinna nastąpić również poprawa wyników finansowych.

"Nasz pomysł na wzrost wartości firmy wiąże się z tym, że w pierwszej kolejności budujemy satysfakcję klientów i pracujemy nad wzrostem mierników strategicznych, czym budujemy zaufanie i większe zaangażowanie. To wszystko powoduje realizację mierników związanych z udziałem rynkowym, a to przekłada się z kolei na wyniki finansowe" - powiedział prezes.

"W ostatnich latach udawało nam się stabilnie poprawiać wyniki finansowe i zakładam, że - jeśli będziemy pracować w tym cyklu i zrealizujemy nasze cele związane z miernikami strategicznymi - to również na poziomie finansowym będzie widoczna poprawa" - dodał.

Spółka nie wyklucza kolejnych akwizycji.

"Skala inwestycji odtworzeniowych będzie na dość porównywalnym poziomie do tego roku. Jeśli chodzi o akwizycje to temat pozostaje otwarty. W bieżącym roku dość duże kwoty przeznaczyliśmy na przejęcia zarówno w obszarze badań klinicznych, ale także zainwestowaliśmy w nowy segment działalności, jakim jest w TU Zdrowie" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

"Cały czas patrzymy oportunistycznie na rynek ochrony zdrowia i nie wykluczamy dalszych akwizycji. Jest zbyt wcześnie, aby podawać konkretny poziom planowanych nakładów, ale nasza pozycja gotówkowa jest na tyle mocna, że pozwala nam ze spokojem patrzeć na nasz potencjał akwizycyjny w kolejnych kwartałach" - dodał.

Neuca opublikowała w środę kwartalny raport finansowy. Grupa odnotowała w III kw. 2021 roku 40,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 44,6 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 43,2 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 38,8-51,8 mln zł.

Zysk operacyjny Neuki wyniósł w III kw. 58,9 mln zł, podobnie jak przed rokiem. Zysk ten okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał EBIT na poziomie 59,2 mln zł (przedział 55-67,1 mln zł). EBITDA grupy wyniosła 78,7 mln zł wobec 75,2 mln zł rok wcześniej i wobec 77,6 mln zł konsensusu. Prognozy analityków znajdowały się w przedziale 72-86 mln zł.

Grupa odnotowała w III kw. 2.552,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 11 proc. Przychody były zgodne z konsensusem na poziomie 2.495,3 mln zł (przedział 2.382-2.556 mln zł).

Podstawowym obszarem działalności Neuki jest hurtowa sprzedaż produktów farmaceutycznych do aptek. Przychody ze sprzedaży w segmencie hurtu aptecznego wyniosły w III kw. 2,5 mld zł, co stanowi wzrost rdr o 10,5 proc. Zysk z działalności operacyjnej tego segmentu wyniósł 41 mln zł, co oznacza spadek rdr o 1 proc.

Przychody ze sprzedaży marek własnych w III kw. zrealizowane przez segment hurtu osiągnęły poziom 48,4 mln zł, czyli wzrosły rdr o 17 proc. EBIT tego segmentu wzrósł rdr o 4 proc. do 13,1 mln zł.

Segment przychodni medycznych wypracował w III kw. 35,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 26 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jak podano, wzrost przychodów wynika ze zwiększenia wolumenu usług prywatnych, wzrostu wartości kontraktów NFZ, realizacji założonych celów w zakresie POZ oraz dużej liczby szczepień. Segment przychodni odnotował w III kw. 3,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej, o 120 proc. więcej niż rok wcześniej.

Segment badań klinicznych odnotował 27,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 38 proc. więcej niż przed rokiem. Jak podano, wzrost przychodów związany jest ze wzrostem skali ośrodków badań klinicznych oraz kontraktów w nich prowadzonych. Poszerzona oferta ośrodków jest z kolei efektem rozwoju organicznego oraz zrealizowanej w 2021 roku inwestycji w Ośrodek MTZ Clinical Research. Na poziomie zysku operacyjnego segment badań odnotował 1,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 65 proc. Spadek zysku jest wynikiem m.in. nakładów związanych z rozwojem organicznym, inwestycji w obszar data management oraz biostatystykę, a także kosztów związanych z przejęciem spółki EXOM Group. (PAP Biznes)

sar/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki