REKLAMA

Neuca pokazała wyniki za IV kw. Zysk zgodny z konsensusem

2023-03-28 06:26, akt.2023-03-28 07:03
publikacja
2023-03-28 06:26
aktualizacja
2023-03-28 07:03

Neuca odnotowała w IV kw. 2022 roku 60,4 mln zł EBITDA oraz 2,95 mld zł przychodów wobec odpowiednio 60,1 mln zł i 2,68 mld zł przed rokiem – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał EBITDA na poziomie 62,4 mln zł oraz 2,974 mld zł przychodów.

Neuca pokazała wyniki za IV kw. Zysk zgodny z konsensusem
Neuca pokazała wyniki za IV kw. Zysk zgodny z konsensusem
fot. TexBr / / Shutterstock

Zysk operacyjny grupy wyniósł w czwartym kwartale 2022 r. 31,7 mln zł, w porównaniu do 38 mln zł rok wcześniej i 38,7 mln zł oczekiwanych przez rynek.

Zysk netto j.d. ukształtował się na poziomie ok. 14 mln zł, wobec ok. 25 mln zł przed rokiem, a skorygowany zysk netto w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł 19,7 mln zł.

Konsensus PAP Biznes zakładał zysk w wysokości 23,9 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 20,9-30,1 mln zł.

W całym 2022 r. Neuca miała 11,23 mld zł przychodów, 241,3 mln zł zysku operacyjnego i 339,2 mln zł EBITDA. Zysk netto j.d. wyniósł 136,4 mln zł, a skorygowany zysk netto grupy 155,4 mln zł.

Rok wcześniej, w 2021 r., grupa miała 9,86 mld zł przychodów, 198,2 mln zł EBIT, 277,7 mln zł EBITDA oraz 150,7 mln zł zysku netto j.d.

Rentowność sprzedaży brutto w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 11 proc. i była wyższa w porównaniu do czwartego kwartału 2021 roku o 0,6 pp. W całym 2022 r. rentowność sprzedaży brutto wyniosła 11,1 proc. (wzrost o 0,7 pp. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

"Rentowność brutto na sprzedaży polepszyła się głównie z powodu wzrostu segmentu produkcja farmaceutyków, rozwoju segmentu badań klinicznych oraz segmentu ubezpieczeń" - napisano.

Koszty sprzedaży w 2022 roku wyniosły 648,3 mln zł i były wyższe od kosztów sprzedaży w roku poprzednim o 22 proc. Koszty ogólnego zarządu w 2022 roku wzrosły do poziomu 363,9 mln zł (wzrost o 51 proc. rok do roku). Łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w czwartym kwartale 2022 roku kształtowały się na poziomie 287,6 mln zł (wzrost o 59 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku).

Neuca podała, że w czwartym kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży w segmencie Hurtu aptecznego osiągnęły poziom 2,8 mld zł, z dynamiką wzrostu na poziomie 8 proc. Rynek hurtu aptecznego odnotował w tym okresie 9,7 proc. wzrost wartości. W całym 2022 r. przychody ze sprzedaży w tym segmencie wyniosły 10,7 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc. rdr.

Wartość rynku hurtu aptecznego w Polsce po 12 miesiącach 2022 r. zwiększyła się o 13,9 proc. rdr do 38,49 mld zł. W obszarze aptek niezależnych sprzedaż wyniosła 17,52 mld zł, tj. o 9,9 proc. więcej niż w 2021 r. Segment aptek sieciowych wzrósł o 17,4 proc. do wartości 20,96 mld zł.

Grupa w czwartym kwartale 2022 r. miała 31,6 proc. udziałów w rynku hurtu aptecznego. W obszarze aptek niezależnych udziały wyniosły 38,4 proc.

Jak podano na koniec 2022 r., liczba uczestników programów partnerskich IPRA oraz Partner/Świat Zdrowia wyniosła odpowiednio 2.250 i 1.708.

W obszarze produkcji farmaceutyków przychody grupy w 2022 r. wyniosły 316 mln zł, wobec 201,1 mln zł w 2021 r., a EBIT 61,5 mln zł (49,6 mln zł rok wcześniej).

W segmentach biznesów pacjenckich i badań klinicznych wartość sprzedaży w 2022 r. wzrosła o 64,8 proc. rdr do niemal 0,5 mld zł. Zysk operacyjny wzrósł o 44,4 proc. rdr do 51,3 mln zł. (

Wyniki spółki Neuca w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników (dane w mln zł)
4Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr
Przychody 2951,9 2974,0 -0,7% 10% 5,1% 11232,5 13,9%
EBITDA 60,4 62,4 -3% 0,6% -21% 339,2 22,1%
EBIT 31,7 38,7 -18% -16,6% -40% 241,3 21,8%
zysk netto j.d. 14,0 23,9 -41% -44% -45% 136,4 -9,5%
marża EBITDA 2,0% 2,1% -0,05 -0,19 -0,68 3,02% 0,20
marża EBIT 1,1% 1,3% -0,23 -0,34 -0,81 2,15% 0,14
marża netto 0,5% 0,8% -0,33 -0,46 -0,43 1,21% -0,31

Neuca chce przeznaczyć w '23 na inwestycje mniejszą kwotę niż w '22

"Grupa Neuca na bieżąco obserwuje i analizuje rynek ochrony zdrowia. W 2023 roku Grupa Neuca nie wyklucza kolejnych inwestycji możliwych w każdym z obszarów działalności grupy. W 2022 roku zainwestowaliśmy m.in. w podmioty z rynku badań klinicznych (m.in. OncoBay, Agati). Grupa Neuca zakłada, że w 2023 roku przeznaczy na inwestycje mniejszą kwotę niż w roku 2022. Skupi się głównie na inwestycjach odtworzeniowych, które będą zbliżone do ubiegłorocznych. Grupa znajduje się w dobrej sytuacji gotówkowej i zakłada dalsze finansowanie poprzez środki własne, z ewentualnym wsparciem środków bankowych" - napisano w raporcie.

"W tym roku skupimy się głównie na realizacji inwestycji odtworzeniowych o wartości zbliżonej pewnie do kwoty amortyzacji, czyli ok. 70-80 mln zł. Nie wykluczamy pojedynczych akwizycji w obszarze pacjenckim (...), ale nie spodziewamy się istotnych wydatków kapitałowych w tym zakresie” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki