REKLAMA

Neuca miała w I kw. 59,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej

2022-05-19 06:28, akt.2022-05-19 07:20
publikacja
2022-05-19 06:28
aktualizacja
2022-05-19 07:20
Neuca miała w I kw. 59,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej
Neuca miała w I kw. 59,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej
fot. i viewfinder / / Shutterstock

Neuca odnotowała w I kw. 2022 roku 59,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 49,9 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 52,4 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 51,1-54,2 mln zł.

EBITDA grupy wyniosła w I kw. 105,6 mln zł (83,3 mln zł rok wcześniej), a zysk operacyjny wyniósł 83,2 mln zł (64,7 mln zł rok wcześniej). Wyniki okazały się lepsze od konsensusu odpowiednio o 15 proc. i 18 proc. Analitycy zakładali uśredniony wynik EBITDA na poziomie 91,5 mln zł (przedział 87,4-94 mln zł), a EBIT zgodnie z prognozami miał wynieść 70,3 mln zł (przedział 67,8-71,9 mln zł).

Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w I kw. 2.817 mln zł wobec 2.299 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał, że przychody wyniosą 2.734 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 2.698-2.752 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w I kw. 322,3 mln zł wobec 249,9 mln zł przed rokiem. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła w tym czasie 11,44 proc. i była wyższa w porównaniu do I kwartału 2021 roku o 0,57 pp.

Rentowosność operacyjna wzrosła w I kw. do 2,95 proc. z 2,81 proc., a rentowność EBITDA do 3,75 proc. z 3,62 proc.

Podstawowym obszarem działalności Neuki jest hurtowa sprzedaż produktów farmaceutycznych do aptek. W I kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży w segmencie hurtu aptecznego osiągnęły poziom 2.712 mln zł, a dynamika wzrostu rdr wyniosła 21 proc. Segment ten wygenerował zysk z działalności operacyjnej w wysokości 53,4 mln zł (+38 proc. rdr) i odpowiadał za 64 proc. całego zysku operacyjnego grupy.

Neuca podała w raporcie, że rynek hurtu aptecznego wzrósł rdr w I kwartale o ponad 22 proc.

"Według raportu PEX PharmaSequence w pierwszej połowie marca 2022 r. Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce zwiększyła się miesiąc do miesiąca o 7,7 proc. W ujęciu rok do roku dynamika ta jest ponad trzy razy wyższa i przekracza 24 proc. Sprzedaż w aptekach rosła już od początku pierwszego kwartału w wyniku pocovidowego powrotu pacjentów do lekarzy i leczenia. Możemy oczekiwać dalszego

wzrostu sprzedaży w obszarze leków na receptę, gdy uchodźcy - głównie kobiety z dziećmi i osoby

starsze – zaczną korzystać z polskiej służby zdrowia" - poinformował w liście do akcjonariuszy prezes Piotr Sucharski.

Jak podał, udziały rynkowe grupy Neuca w okresie styczeń-marzec wyniosły 31,1 proc. W obszarze

aptek niezależnych udziały wyniosły 38,1 proc. Na koniec I kw. 2022 roku w programach partnerskich Partner+, Partner i IPRA uczestniczyło ponad 3.500 aptek, czyli więcej rdr o 18 proc.

Przychody ze sprzedaży produktów farmaceutycznych pod własną marką zrealizowane przez

segment hurtu aptecznego osiągnęły w I kw. 2022 roku poziom 73,9 mln zł, co stanowi wzrost o 74 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Segment produkcji farmaceutyków wygenerował w I kwartale 19,3 mln zł zysku operacyjnego (+36 proc. rdr) i odpowiadał za 23 proc. łącznego zysku operacyjnego grupy.

Przychody z biznesów pacjenckich, czyli z obszaru przychodni, badań klinicznych oraz ubezpieczeń wyniosły w I kw. 107,3 mln zł, czyli były wyższe o 72 proc. niż rok wcześniej. Zysk operacyjny tego segmentu wyniósł 10,4 mln zł wobec 11,8 mln zł przed rokiem.

Wyniki spółki Neuca w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników (dane w mln zł).
1Q2022 wyniki kons. różnica r/r
Przychody 2816,6 2734,0 3,0% 23%
EBITDA 105,6 91,5 15% 26,8%
EBIT 83,2 70,3 18% 28,7%
zysk netto j.d. 59,7 52,4 14% 20%
marża EBITDA 3,7% 3,3% 0,40 0,13
marża EBIT 3,0% 2,6% 0,38 0,14
marża netto 2,1% 1,9% 0,21 -0,05

***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2.

(PAP)

sar/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki