REKLAMA

Nauczyciele zadowoleni z ministerialnych propozycji

2013-01-31 18:11
publikacja
2013-01-31 18:11
Pensum nauczycielskie pozostaje bez zmian. Będzie natomiast skrócony urlop wypoczynkowy i nowe zasady przyznawania urlopu na poratowanie zdrowia. Będą też zmiany w określaniu dodatku uzupełniającego i wiejskiego, zostaną zlikwidowane niektóre inne dodatki. MEN przedstawił swoje propozycje zmian w Karcie Nauczyciela. Nauczyciele przyjęli je z zadowoleniem.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz wyraził zadowolenie, że minister Krystyna Szumilas nie poparła propozycji samorządowców, by zwiększyć pensum nauczycielskie i podzielić nauczycieli na "tablicowych i nietablicowych".

Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa uważa, że dzisiejsze spotkanie i propozycje przedstawione przez MEN można uznać za rozpoczęcie rzeczywistego dialogu resortu z nauczycielami. Związek jest zadowolony z przedstawionych propozycji. Spodziewa się jednak trudnych, dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych zapisów.

Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych powiedział, że teraz trzeba się przygotować na wielomiesięczne negocjacje. Uważa on, że bardzo precyzyjnych zapisów będą wymagać szczególnie dwa obszary. Chodzi o kwestię dodatku uzupełniającego oraz precyzyjne określenie kwestii urlopu wypoczynkowego i sposobu rejestrowania czasu pracy nauczycieli.

Minister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła dziś swoją koncepcję zmian w Karcie Nauczyciela. Zrobiła to po wielomiesięcznych dyskusjach zarówno z nauczycielami jak i przedstawicielami organów prowadzących.

Strona samorządowa chciała zwiększenia wymiaru pracy nauczycieli, związkowcy natomiast - ich zmniejszenia poprzez zabranie dodatkowych godzin wyrównawczych. Minister Krystyna Szumilas postanowiła nic nie zmieniać i pozostała przy 18-godzinnym pensum.

Nauczyciele będą mieli krótszy urlop. Chodzi o doprecyzowanie zapisów, według których nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich wakacji. Jednocześnie dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do czynności na rzecz szkoły przez siedem dni tego okresu. Może tu chodzić na przykład o obowiązki związane z zakończeniem lub rozpoczęciem roku szkolnego, prowadzeniem rekrutacji czy przeprowadzaniem poprawkowych egzaminów maturalnych. Stąd wyliczenia, że urlop nauczycieli zostałby skrócony do 47 dni.

Zmienią się zasady przyznawania urlopu na poratowanie zdrowia. Po pierwsze będzie on orzekany przez lekarza medycyny pracy, a nie przez lekarza pierwszego kontaktu, jak dotychczas. Po drugie będzie przysługiwał dopiero po 20 przepracowanych latach, a nie po 7. Dodatkowo nauczyciel będzie mieć prawo tylko do jednego takiego urlopu. Dotychczas mógł trzykrotnie iść nawet na roczny odpoczynek.

Prawdopodobnie będzie też zmieniony system wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego. Średnie wynagrodzenie nauczycieli nie zmieni się, natomiast pula środków przeznaczona na ten cel będzie mogła być dzielona na wszystkich nauczycieli, a nie jak dotychczas w ramach danego stopnia awansu zawodowego. Ten system ma działać motywująco.

Dodatek wiejski zostanie ustanowiony na poziomie 10 procent kwoty bazowej z roku 2013. Jednocześnie zostanie on włączony do średniego wynagrodzenia nauczycieli. Minister Szumilas zapowiedziała jednak stopniowe odejście od innych dodatków socjalnych, które właściwie nie są już stosowane. Chodzi tu na przykład o dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowania działki gruntu szkolnego czy zasiłek na zagospodarowanie. Zadziała tu jednak zasada praw nabytych, czyli nauczyciele, którzy korzystają z tych praw, będą mieli je nadal.

Pojawił się też pomysł, aby nauczyciele musieli rejestrować najważniejsze dodatkowe zadania, realizowane w ramach wykonywanych obowiązków. Chodzi tu m.in. o spotkania z rodzicami uczniów, doskonalenie zawodowe czy spotkania rad pedagogicznych. Sposób rejestrowania miałby określić organ prowadzący.

Dodatkowo zakłada się ułatwienia w finansowaniu zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach programów finansowanych ze środków unijnych. MEN chce też wzmocnić pozycję Rady Rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli. Kolejne cele to doprecyzowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, przeniesienie na MEN obowiązku sfinansowania jednorazowej nagrody dla profesora oświaty, a także doprecyzowanie zasad wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w ramach jednoprocentowego odpisu określonego w Karcie Nauczyciela.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Kamil Szwarbuła/ab

Źródło:IAR
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki