Największe Banki 2008 roku w Polsce - nagrody rozdane

W 2008 roku polski sektor bankowy miał się naprawdę dobrze. Banki niezależnie od specyfiki działalności rozwijały się doskonale i mnożyły sukcesy. Nagrody dla tych największych po raz 14 wręczył „Miesięcznik Finansowy BANK”, który przygotowuje i prowadzi ranking „50 największych banków w Polsce”.

Nowość stanowił fakt włączenia do rankingu banków spółdzielczych. Motywację stanowił fakt, że wyżej wymienione banki rozwijają się dynamicznie i wciąż wzrastają ich aktywa.

Część banków przedstawiła dane po audycie, jednak dla większości prezentowane były dane wstępne. Największe banki (choć nie tylko) prezentują swoje dane zgodnie z  międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, pozostałe przedstawiają wyniki w dotychczasowym układzie PSR (Polskie Standardy Rachunkowości). Oba układy nie są jednak do końca porównywalne i dlatego przyjęto przy tworzeniu rankingu szereg założeń upraszczających i agregujących. Wszystkie banki zostały sklasyfikowane według malejącej sumy bilansowej.

Nagrodę główną w tym roku zgarnął PKO Bank Polski, który osiągnął 134 755,2 mln zł sumy bilansowej. Podczas wręczenia nagród otrzymał on 2 statuetki: nagrodę główną oraz w kategorii portfela należności od klientów i banków oraz inwestycji i papierów wartościowych. O podstawy sukcesu i dalsze plany zapytaliśmy Tomasza Mironczuka, Wiceprezesa Zarządu:

Główna nagroda, czemu?

Jesteśmy bankiem dużym, bezpiecznym bankiem, któremu klienci ufają. Myślę, że jest to powód do dumy. Jestem zadowolony, że ta nagroda po krótkiej przerwie ponownie wróciła w ręce PKO BP.

W czym jesteście najlepsi?
Bank PKO BP to w pierwszej kolejności bankowość detaliczna, a w jej ramach najwięcej waży finansowanie nieruchomości. Dotyczy to nie tylko osób indywidualnych, ale także deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. Intensywnie współpracujemy także z władzami samorządu terytorialnego, zapewniając im kompleksową obsługę - od prowadzenia rachunków, przez kredytowanie po organizację emisji obligacji komunalnych. PKO BP może rzadziej kojarzyć się z bankowością korporacyjną, ale i tutaj dokonaliśmy bardzo dużego postępu w ostatnich latach. Nie mamy żadnych kompleksów, nawet wobec kolegów, którzy dziś odbierali nagrody i od lat byli w tym zakresie mocni. Teraz my też jesteśmy mocni w finansowaniu przedsiębiorstw.

Jak chcecie kształtować swoją działalność w przyszłości?

Myślę, że w dalszej przyszłości trzeba stawiać na technologię. Mam na myśli technologie związane z bankowością elektroniczną – Internetem, płatnościami elektronicznymi, zarządzanie rachunkami w sposób zautomatyzowany. To jest dalsza przyszłość. Najbliższa to dla nas zapewnienie klientom bezpieczeństwa oraz dobrej jakości usług jak i samej obsługi klienta. Wprowadzenie procesów przyjaznych z punktu widzenia użytkownika jest dla nas priorytetem. Jak dziś powiedział jeden z moich kolegów, bank mały ma łatwo bo ma niska bazę kosztową i może bardzo elastycznie reagować na potrzeby klientów. PKO BP będąc bankiem dużym musi wkładać dużo więcej wysiłku w restrukturyzację i poprawę jakości usług. Myślę, że sobie radzimy, a klienci nas w tym wspierają i potwierdzają, że na tym rynku gramy w pierwszej lidze.

Kolejnym bankiem, który mógł poszczycić się dwoma statuetkami był GETIN Bank. Otrzymał nagrody w kategoriach: banki uniwersalne oraz banki samochodowe( liczba klientów kredytem na zakup środków transportu w 2008 roku wyniosła 126 562 i dała wartość 3 198 mln zł). O komentarz poprosiliśmy Michała Handzlika, Prezesa Zarządu:

Podwójne zwycięstwo, jak to osiągnęliście?
Myślę, że to zasługa przede wszystkim rzetelnej i konsekwentnej pracy całego zespołu Getin Banku, to im należą się gratulacje. W szczególności, jeżeli chodzi o kredyty samochodowe, to jest to zespół młodych Ślązaków w Jastrzębiu Zdroju, którzy rzeczywiście mocno powalczyli o wyniki i w tym roku sprzedaż miesięczna wynosi ok. 150 mln miesięcznie. Cały zeszły rok udowodnił, że mogliśmy przeskoczyć nawet największych konkurentów. Jeśli chodzi o wyróżnienie przyznane bankowi za uniwersalizm, to tutaj cały zarząd przyczynił się do tego sukcesu. W tej chwili kontynuujemy strategię – dalej otwieramy nowe linie produktowi, wzmacniamy już istniejące. Ważny jest fakt, że w zeszłym i w tym roku Getin Bank zaistniał w odrębnych kanałach sprzedaży i w czterech filarach produktowych, czyli części detalicznej, hipotecznej, samochodowej i korporacyjnej. Powoduje to, że jesteśmy odbierani trochę inaczej przez klientów, nie jako bank monoproduktowy, lecz jako taki, który oferuje całą gamę usług finansowych. Mam nadzieję, że do tego przyczyniło się również wejście (pod koniec 2008 roku) oferty e-Getin, czyli gruntowne odświeżenie oferty podstawowej banku. Uruchomienie kompleksowych serwisów dla osób indywidualnych jest przy okazji próbą budowania lojalności naszych klientów.

Na co stawiacie?
Dalej idziemy do przodu, wszędzie to podkreślam. Rozwijamy sieć sprzedaży. Do sytuacji spowolnienia w sektorze, która jest obecnie widoczna, przygotowaliśmy się w zeszłym roku. W listopadzie, gdy dołączyłem do zespołu zostały zaproponowane pierwsze zmiany optymalizacyjne, przygotowujące bank do tego roku. Były to poza rewitalizacją oferty produktowej: ściślejsza kontrola kosztów i ryzyka. Z drugiej strony dalej dużo sprzedajemy i staramy się być widoczni na rynku.

Kolejni laureaci w roku 2008 w poszczególnych kategoriach to:
Bank of Tokio- Mitsubishi UFJ – Efektywność zatrudnionej kadry
AIG Bank Polska – Banki Detaliczne
Fiat Bank Polska – Banki Korporacyjne
Noble Bank – Sprawność działania
BRE Bank – Dostęp do rachunków przez Internet
Kredyt Bank – Finansowanie Nieruchomości

Chciałoby się powiedzieć: „ale to już było” - obecna sytuacja na rynku jest kompletnie odmienna. Cieszymy się ubiegłorocznymi sukcesami, ale cieniem kładzie się świadomość, że są to sukcesy nie do powtórzenia w roku obecnym. Banki zaostrzają standardy z uwagi na potrzebę „delewarowania” swoich bilansów i redukcję rozdętych ponad miarę aktywów. Obecnym celem jest pokrycie ujawnionego ryzyka dodatkowym kapitałem i zabezpieczeniami. Banki ograniczają też aktywność na rynkach uznanych za zbyt ryzykowne lub nie strategicznych dla ich działalności. Kryzys zaufania do banków destabilizuje ich działalność, a co za tym idzie, także ich dotychczasową rolę w transmisji pieniądza do gospodarki. Pojawia się pytanie: i co dalej? O kilka słów poprosiliśmy Zdzisława Sokala, Członka Zarządu NBP:

Jakie kroki w chwili obecnej powinny podjąć Banki by „powiększyć” swój sukces lub osiągnąć wyższa pozycję w rankingu?
NBP podjął szereg działań w ramach „Pakietu zaufania” wspierających płynność finansową banków. W ostatnim czasie podjęto decyzję o obniżeniu rezerwy obowiązkowej z 3.5% do 3%, uzależniając dalsze obniżki od wzrostu akcji kredytowej. Chcemy by środki z obniżki rezerwy obowiązkowej były wykorzystane przez banki do wzrostu działalności kredytowej. Wzrost gospodarczy wymaga utrzymania akcji kredytowej na poziomie nie niższym niż w okresie minionym. Sytuacja naszej gospodarki jest sprzyjającą, gdyż mamy w dalszym ciągu dodatni wskaźnik wzrostu gospodarczego. Polskie przedsiębiorstwa funkcjonują w trudnym otoczeniu zewnętrznym. Prognozy recesyjne Niemiec, trudna sytuacja finansowa krajów nadbałtyckich, pogarszające się wskaźniki koniunktury Słowacji wskazują na zagrożenia, ale może to być również szansą dla naszych przedsiębiorstw. W związku z tym ważne jest byśmy aktywnością banków doprowadzili do tego, żeby przedsiębiorstwa miały możliwości korzystania z kredytów. Oczywiście przy tym ryzyko musi być analizowane i należycie oceniane. Ważne znaczenie ma odpowiednie działanie antycykliczne wewnętrznych i zewnętrznych organów banków. Elementem niezbędnym do prowadzenia akcji kredytowej, mając na uwadze obecną i przyszłą sytuację gospodarczą  jest konieczność posiadania przez banki odpowiedniego bufora kapitałowego. Istotne wyzwanie dla banków w najbliższym czasie to sprostanie problemom w zakresie ograniczeń kapitałowych, utrzymaniem przychodów i racjonalne działanie w zakresie ograniczenia kosztów. [...]
 
Przeczytaj całość! Pobierz Przegląd Finansowy.
 
Barbara Koziar, Bankier.pl
Źródło: Przegląd Finansowy

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,8% VIII 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 182,43 zł VII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019

Znajdź profil