Na stres najlepsza jest

Na stres najlepsza jest

rządowa reorganizacja

Dzisiaj odbywa się pierwsze pokryzysowe posiedzenie Rady Ministrów. Trudno określić, czy rząd już jest mniejszościowy. Jak wynika z analizy jego składu (patrz ramka), raczej znajduje się w okresie przejściowym. W posiedzeniu już uczestniczą ministrowie nominowani wczoraj, jeszcze uczestniczą dwaj kończący pracę byli koalicjanci z UW, zaś szef RCSS przechodzi do nowo tworzonego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Mieszkalnictwa. Premier Jerzy Buzek odreagowuje wielodniowy stres odważną ucieczką do przodu, czyli reorganizacją.

Przypomnijmy, że ustawowo wyodrębniono na stałe 28 działów administracji rządowej, natomiast konkretne ministerstwa tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Czym się będzie zajmował tworzony dzisiaj urząd? Nowy minister kierował będzie trzema działami, przejmowanymi spod jurysdykcji ministrów dotychczasowych. MSWiA pozbywa się działu ăarchitektura i budownictwoÓ, który reprezentowany był w jego strukturze przez jeden wielki departament. Natomiast z MG wychodzą ăgospodarka przestrzenna i mieszkaniowaÓ oraz ărozwój regionalnyÓ. Temu drugiemu działowi przyporządkowany był odpowiedni departament ministerialny, natomiast pierwszym zajmował się przede wszystkim Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Tworzenie nowego ministerstwa jest kapitalną okazją do wytłumaczenia mechanizmu gigantycznego rozrostu centralnej biurokracji państwowej. Logika wskazywałaby, że utworzenie MRRiM oznacza automatyczną likwidację UMRM. A gdzie tam! Nic się nie zmienia - ăminister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejÓ jak dotychczas ustawowo nadzorował będzie prezesa UMRM, jedynie fizycznie zmieni się jego osoba - Janusza Steinhoffa zastąpi Jerzy Kropiwnicki. Większość ministrów ăwłaściwych do spraw.... (tu nazwa działu)Ó nadzoruje jakiś centralny urząd administracji państwowej, stanowiący strukturę całkowicie odrębną od jego ministerstwa! Lista tych firm jest naprawdę imponująca - GUAP, GUC, GIC, UDT, PAA, URE, UPRP, GGK, GINB, IMGW, KK, NDAP, GKZ, UKFS, UMRM, KUP, CIS, ARMR, KRUS, ARR, ISPAR, AP, AWRSP, AMW, WAM, ABEA, GDDP, GIK, KGP, SG, PSP, OCK, UKOR, GIF, GIS. Cały ten balast budżetu państwa zatrudnia własne zaplecze obsługowe, natomiast jego zadania merytoryczne w dużym stopniu dublowane są przez aparat ministerstw. Dla kompletności listy nie należy zapominać o urzędach nie objętych zakresem działów administracji rządowej i podlegających bezpośrednio premierowi: GUM, GUS, KPWG, PUNU, PKN, UOKK, UOP, UNFE, UNUZ, USC, UZP i WUG.

Jedne skróty są łatwiejsze do rozszyfrowania, inne trudniejsze - ale wszystkie są raczej znane. Wyjątkiem jest GUAP. Ustawa zezwala na powstanie od 1 lipca Głównego Urzędu Administracji Publicznej, który wyjmie ze struktury MSWiA dział ăadministracja publicznaÓ, reprezentowany tam obecnie w sile trzech departamentów. Oznaczać to będzie oderwanie z nazwy ministerstwa drugiego członu, który został tam dodany za czasów rządu SLD/PSL. Teraz mniejszościowy rząd AWS przywróci do życia MSW, po ewentualnym sukcesie wyborczym SLD odtworzone zostanie ponownie MSWiA, następnie...

Opoką stabilności jawi się w tym wszystkim ZChN, które naprawdę przestrzega pryncypialnych wartości. Dosłownie z godziny na godzinę przestało być zainteresowane walką o posadę szefa RCSS, skoro poparcie dla kandydatury prezydenckiej Mariana Krzaklewskiego mogło korzystniej wymienić na stanowisko ministra przez duże ăMÓ.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil