REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok

2021-03-29 09:21
publikacja
2021-03-29 09:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-28
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej: "Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 30 stycznia 2021 roku.
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 19 kwietnia 2021 roku.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-28 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-03-28 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki