REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy faktoringu z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

2022-06-29 02:20
publikacja
2022-06-29 02:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie umowy faktoringu z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy faktoringu niepełnego NR 5107 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank").
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących
nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, a wynikających z zawartych kontraktów handlowych.
Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku na kwotę 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania Spółki w PLN oraz EUR.
Bank będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania scedowanych wierzytelności w wysokości 100 % ich wartości brutto. Przyznany limit ma charakter odnawialny.
Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 27 czerwca 2024 roku.
Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę
Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-06-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki