REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

2021-06-29 17:26
publikacja
2021-06-29 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_WZA_A_3656-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust.1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd NTT System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały WZA A 3656-2021.pdfUchwały WZA A 3656-2021.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 29-06-2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-06-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki