REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2023 roku

2023-01-30 12:55
publikacja
2023-01-30 12:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-30
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie, działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (zwanego dalej: "Rozporządzeniem" - Dz.U.2018.0.757) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023, rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku, a kończącym 31 grudnia 2023 roku.

I.Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2023 r. - 30 maja 2023 roku.
- za III kwartał 2023 r. - 29 listopada 2023 roku.

II.Skonsolidowany raport półroczny:
- za I półrocze 2023 r. – 29 września 2023 roku.

III.Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:
- za 2022 r. – 31 marca 2023 roku.(termin zmieniony - poprzednio 3 kwietnia 2023 r.)
- za 2023 r. – 29 marca 2024 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
- na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty
kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia,
- na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne
skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia,
- na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-30 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2023-01-30 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu Marcin Olszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki