REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Skup akcji własnych spółki NTT System S.A.

2021-11-30 14:10
publikacja
2021-11-30 14:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Skup akcji własnych spółki NTT System S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie ( Spółka, Emitent ) podaje do publicznej wiadomości, iż działając na podstawie prerogatyw nadanych Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2019 roku, upoważniającą Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w trybie
art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. i art. 362 §2 k.s.h. oraz zobowiązującą go do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych, w dniu 30 listopada 2021 roku podjął uchwałę zmieniająca Uchwałę nr 1/2019/07 Zarządu Spółki z dnia 14 sierpnia 2019 roku precyzującą warunki nabywania akcji własnych Emitenta, o której Zarząd informował w Raporcie Bieżącym nr 21/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku.
Na mocy podjętej Uchwały nr 01/2021/10 z dnia 30 listopada 2021 roku:
Cena nabywanych akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oznaczonych kodem ISIN: PLNTSYS00013 nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: zero złotych
jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższa niż 6,60 zł (słownie: sześć złotych sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych: 300 584 sztuk.

Łączna wartość nominalna posiadanych akcji: 1 803 504,00 PLN, co stanowi 2,1703 % kapitału zakładowego
i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-11-30 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki