REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok

2022-05-26 16:33
publikacja
2022-05-26 16:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej podziału zysku netto za rok 2021 oraz deklaracji wypłaty dywidendy.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości nieprzekraczającej 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą przekłada się na ogólną kwotę nieprzekraczającą 4 064 330,40 PLN.
Jednocześnie Zarząd rekomenduje pozostałą część zysku netto Spółki za 2021 rok w kwocie nie mniejszej
niż 13 542 985,81 PLN (wg obecnego stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę) wyłączyć od podziału
pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Podstawą wyżej opisanej rekomendacji, uwzględniającej bieżącą sytuację rynkową, jest chęć utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju Emitenta
i jego Grupy Kapitałowej.
Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku NTT System S.A. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-05-26 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki