REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

2021-05-28 15:57
publikacja
2021-05-28 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. informuje o podjęciu uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej podziału zysku netto za rok 2020 oraz deklaracji wypłaty dywidendy.
W związku z opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2021 r. sprawozdaniem finansowym NTT System S.A. za rok 2020, Zarząd Spółki podjął w dniu 28 maja 2021 r. uchwałę, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. przyjęcie propozycji następującego podziału zysku netto za 2020 r.
w kwocie 8 007 226,00 PLN:
- wypłatę dywidendy w wysokości nieprzekraczającej 0,12 PLN (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję,
co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą przekłada się na ogólną kwotę nieprzekraczającą
1 625 929,92 PLN;
- wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy pozostałej części zysku netto za 2020 r., tj. kwoty 6 381 296,08 PLN i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy.
Podstawą wyżej opisanej rekomendacji, uwzględniającej bieżącą sytuację rynkową, jest chęć utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku NTT System S.A. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-05-28 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki