REKLAMA
NIE PRZEGAP

NTT SYSTEM S.A.: Powołanie Zarządu NTT System S.A. na VII kadencję

2021-10-21 16:29
publikacja
2021-10-21 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Powołanie Zarządu NTT System S.A. na VII kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. informuje, iż w dniu 21 października 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu NTT System S.A. w składzie:
Pan Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu,
Pan Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu,
Pan Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu
Wszyscy Panowie zostali powołani do pełnienia funkcji członka zarządu NTT System S.A. na kolejną wspólną VII kadencję od dnia 25 października 2021 roku do 24 października 2024 r.
Informacja o osobach powołanych do Zarządu NTT System S.A.:
Tadeusz Kurek - Prezes Zarządu Absolwent Politechniki Warszawskiej, uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika na kierunku Telekomunikacja.
Przebieg kariery zawodowej: 1983-1984 Instytut Geofizyki PAN - Asystent 1984-1985 Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telekomunikacyjnych – Konstruktor 1985-1987 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - Asystent 1987-1988 COMP Sp. z o.o. - Handlowiec 1988-1989 ADATA Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu 1989-2006 Prezes Zarządu NTT System Sp. z o.o. 2012-2015 NTT Technology Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta) Prezes Zarządu
Od 2004 roku Prezes Zarządu NTT System S.A.
Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna.
Przebieg kariery zawodowej: 1981-1989 Zakład Budowlano-Remontowy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”- Główny Ekonomista. Kierownik Działu Ekonomicznego 03.1989-10.1989 ADATA Sp. z o.o. - Kierownik Działu 1989-2006 Wiceprezes Zarządu NTT System Sp. z o.o. 1999-2006 Prezes Zarządu NTT System Transport Sp. z o.o.
Od 2004 roku Wiceprezes Zarządu NTT System S.A.
Witold Markiewicz - Wiceprezes Zarządu Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej, uzyskał tytuł magistra inżyniera chemika na kierunku Energochemiczne Przetwórstwo Węgla.
Przebieg kariery zawodowej: 1979-1985 Huta im. Sędzimira w Krakowie - Mistrz zmiany Wydziału Chemicznego, Kierownik zmiany Wydział u Pieców Koksowniczych , Kierownik I Oddziału Pieców Koksowniczych 1985-1986 warsztat stolarski - Właściciel 1987-1989 Intester S.A. - Specjalista ds. technicznych 1990-1991 Intester S.A. - Dyrektor Sprzedaży 1991-1992 Qumak International - Specjalista ds. marketingu 1993-1994 Qumak International - Dyrektor Dystrybucji 1994-1997 DTK Computer Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Handlowy 1997-2003 DTK Computer Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Generalny 2003-2006 NTT System Sp. z o.o. - Dyrektor Działu Zamówień Publicznych Od 2015 Prezes Zarządu - NTT Technology Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta)
Od roku 2004 Wiceprezes Zarządu NTT System S.A.
Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej względem Spółki i nie widnieją w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Aktualne informacje o członkach Zarządu można odnaleźć na stronie https://ntt.pl/wladze/

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-21 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-10-21 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki